Szenátusi tagok üléseken való részvétele

Erről a kérésről, jelentették hogy rendszergazdai figyelmet igényel.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016. szeptember 23-tól a 2017. február 23-ig tartott szenátusi üléseken szavazati joggal résztvevő tagok névsorát ülésenként, vagy az üléseken készült jelenléti íveket.

Konkrétan ezen szenátusi ülésekre gondolok az alábbi honlap tájékoztatása szerint:
http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...

2016. szeptember 01.
2016. szeptember 29.
2016. október 27.
2016. november 24.
2016 december 15.
2017. január 26.
2017. február 23. (ez utóbbira akkor, ha ezen a napon valóban tartanak ülést, az adatigénylésem teljesítését 15 nappal meghosszabbítja, és e nap eltelte előtt nem küldi meg az információkat)

Amennyiben a jelenléti íveket küldi meg, egyértelműen derüljön ki, hogy ki rendelkezik szavazati joggal.

Amennyiben a jelenlévők aláírásait személyes adatnak ítélik meg, vagy azokat más okok miatt nem akarják közzétenni, úgy a szavazati joggal jelenlévő tagok listáját excel táblázatban küldje meg.

Emellett válaszában írja meg, hogy a hallgatói önkormányzat jelenleg hány főt jogosult delegálni, és abból hány mandátum van betöltve.

Jelen adatigénylés teljesítésére feltétlenül számítunk. Tájékoztatom, hogy amennyiben ezt mégsem a jogszabály előírta határidők betartásával teszi meg, még esetleg a nagy nyilvánosság előtt feszegetni találjuk: egy volt HÖK elnök jogviszony nélkül üldögélt-e szavazati joggal a szenátusban, avagy sem?
Ez utóbbi esetben számíthat arra, hogy a fenntartót is értesíteni fogjuk a szenátusban folyó dolgokról (a szenátus véleményének előzetes kikérése előtt természetesen)!

Egyébként a hök honlap anyagait, a hökösök jegyzőkönyveket elkezdtük átnézni. Valaki (egy végzős gyógyszerészhallgató) külön felhívta figyelmünket arra, hogy az idei tanévkönyv szerint a szenátus tagjai között az alábbi hallgatók vannak:
Vámosi Péter
Kuron Bence Gergõ
Kósa László
Báthory Gergõ
Kovács Henrietta
Dr. Szanyi Szilárd

Nem tudom, hogy zárják le az évkönyvbe kerülő adatokat, de a feltöltött jegyzőkönyvekből úgy tűnik, hogy 2015. szeptemberében már mintha megszűnt volna Vámosi Péter jogviszonya.

A 2015. szeptember 7-i ülésnél ez még csak felmerül:
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

A 2015. szeptember 28-i ülésen a Dr. Vámosi Péter már nem mint tag van jelen, és a kettő között "Dr." előtagot kapott, tehát feltehetően elvégezte az egyetemet!
http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

Mivel ezen információk (Rákoviczky kérésére egy kicsit foglalkoztunk az üggyel, remélem értékeli az alaposságunkat!) ellentmondani látszanak a korábban ön által megküldött excel táblázatnak, kérem ezt tisztázza..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését és gyors reagálását előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február 4.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csalami, lassan már fizetést kaphatsz a Sotétól adadtbáziskezelésért.
Te valami sértődött sotés lehetsz, hogy ennyit foglalkozol ezzel az egyetemmel, vagy unatkozol....(ha unatkozol, akkor inkább végezz el még egy szakot. Sose késő. Szükség van 6 diplomás polihisztorokra)

Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem, hogy a Szenátusi tagok üléseken való részvétele címmel 2017. február 4-én benyújtott közérdekű adatigénylésemre - a jogszabályi határidőket betartva - válaszolni szíveskedjenek.

Kelt: 2017. február 21.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Mr. Joker hozzászólt ()

Hahahahahaha, hahahahaha, hahahaha, hahahaha.
Hahahahaha hahahahah haha, ha, hahah, hahahah.
Jó, nagyon jó. Hahahaha

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám tegnap voltam a Frabatonál, most már tudom, hogy a világegyetem is egymásnak teremtett minket. Teccesz nagyon!
A szökőkútnál várlak!
http://www.frabato.hu/ingyenes-joslas/va...

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ezt kérlek az e-mail címemre írd meg.
adamcsalami[kukac]gmail.com

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
Iktatószám: 14789-2/KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az adatigényléseivel kapcsolatosan tájékoztatom, hogy az adatok
feldolgozása folyamatban van, a munkatársaink dolgoznak azon, hogy a kért
adatszolgáltatásokat mielőbb teljesítsük és megküldjük az Ön részére.
Tájékoztatom arról, hogy a Semmelweis Egyetem elkötelezett a kért
információk megadása tekintetében, ezért a jogszabályi keretek között
minden adatkérésre válaszolni fogunk.
A továbbiakban tisztelettel kérem, hogy amennyiben a Hallgatói
Önkormányzat felé közérdekű adatigénylést közvetlenül nyújt be, azt
másolatban küldje meg a [SE request email] e-mail címre is,
annak elkerülése érdekében, hogy esetlegesen a kért  adatszolgáltatásokról
a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság ne közvetlenül szerezzen tudomást.
 
Megértését és türelmét megköszönve,
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

>>> Csalami Ádám<[FOI #8479 email]> 2017. 02. 21.
19:52 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem, hogy a Szenátusi tagok üléseken való részvétele címmel 2017.
február 4-én benyújtott közérdekű adatigénylésemre - a jogszabályi
határidőket betartva - válaszolni szíveskedjenek.

Kelt: 2017. február 21.

Üdvözlettel:  Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------
Ezt az e-mailcímet használja, amikor erre az igénylésre válaszol:
[FOI #8479 email]

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük az
interneten. Az adatvédelemre és szerzői jogokra vonatkozó politikánk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra mutató hivatkozást közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/officers

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

És mit kezdjek a közérdekű adatok kiadása iránti (állítólagos) elkötelezettségével?

Önök elkötelezetten titkolják el mindazon (a NAIH szerint is) közérdekű adatokat, melyek egy olyan volt HÖK elnök tevékenységét mutathatják be, aki egyesek szerint valamennyi hökös közül a legtöbbet ártott az egyetemnek.

Ráadásul az általunk kért adatok nagy részét eleve ki kellett volna tenniük a honlapra (pl. ellenőrzési jelentés, mert ez áll az Infotv.-ben, a NAIH megerősítette, hogy kötelezően közzéteendő adat).

Értesítem, hogy a különböző állami szervekhez (NAIH, bíróság, minisztérium, köztársasági elnöki hivatal, stb.) és a nyilvánosság képviselőihez beadandó (jogi) dokumentumok nagyrészt elkészült, jogászaink már csak az utolsó simításokat végzik rajta.

Kiss Hanga Klára határozott kérésének eleget téve közlöm: csak a legvégső esetben fogjuk bármelyiket is felhasználni, mert nem szeretnénk, ha az egyetem zajló vagy zajlott visszaélésektől lenne hangos a magyar közélet. Tiszteljük az itt folyó magas színvonalú munkát, de épp ezért nem fogjuk hagyni, hogy a nyilvánosságra tartozó dokumentumokat néhány gazember által elkövetett törvénytelenségek leplezése érdekében eltitkolják .

Néhány igénylést az adminisztrációs teher csökkentése érdekében visszavonunk. Kérem, hogy válaszában jelezze: a többi adatigénylés teljesítése mikorra várható?

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Balogh Zsanett hozzászólt ()

Ádám mér nem írsz???

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Iktatószám: 14789- 5 /KSJIF/2017.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Tájékoztatom, hogy ahogy a szenátus jegyzőkönyvei, úgy a jelenléti ívek
sem nyilvános közérdekű adatok. Azokat az egyetem polgárai: a hallgatók és
az alkalmazottak jogosultak megismerni a nemzeti felsőoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 12. § (7) bekezdésének f) pontja alapján.
 
Tájékoztatom, hogy a szenátusi ülés jegyzőkönyve nyilvánosságával
kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
állásfoglalását kértük, választ azonban még nem kaptunk. Amint megkapjuk a
NAIH állásfoglalását, értesíteni fogjuk Önt.
 
Tájékoztatom, hogy a Szenátus összetételéről a Semmelweis Egyetem
Szervezeti és Működési Szabályzata (13.§ (2) rendelkezik.   A Szenátusban
jelenleg a Hallgatói Önkormányzatot 7 fő képviseli.
 
Az Egyetem honlapján a szenátus szavazati joggal rendelkező tagjai az
alábbi linken elérhető:
 
[1]http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
 
Az Egyetem tanévkönyvével kapcsolatosan jelzem, hogy a megjelentetésre
szánt anyagot augusztus 1-el nyomdába kell bocsátani. A Hallgatói
Önkormányzattól szeptember közepén kaptunk tájékoztatást az új hallgatói
szenátorok személyi összetételéről.  Az idei tanévkönyvben már
az új, szenátusi összetételt  fogjuk megjelentetni.
 
 
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató
 
 

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8479 email]> 2017.02.04. 19:11
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2016.
szeptember 23-tól a 2017. február 23-ig tartott szenátusi üléseken
szavazati joggal résztvevő tagok névsorát ülésenként, vagy az üléseken
készült jelenléti íveket.

Konkrétan ezen szenátusi ülésekre gondolok az alábbi honlap tájékoztatása
szerint:
[2]http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...

2016. szeptember 01.
2016. szeptember 29.
2016. október 27.
2016. november 24.
2016 december 15.
2017. január 26.
2017. február 23. (ez utóbbira akkor, ha ezen a napon valóban tartanak
ülést, az adatigénylésem teljesítését 15 nappal meghosszabbítja, és e nap
eltelte előtt nem küldi meg az információkat)

Amennyiben a jelenléti íveket küldi meg, egyértelműen derüljön ki, hogy ki
rendelkezik szavazati joggal.

Amennyiben a jelenlévők aláírásait személyes adatnak ítélik meg, vagy
azokat más okok miatt nem akarják közzétenni, úgy a szavazati joggal
jelenlévő tagok listáját excel táblázatban küldje meg.

Emellett válaszában írja meg, hogy a hallgatói önkormányzat jelenleg hány
főt jogosult delegálni, és abból hány mandátum van betöltve.

Jelen adatigénylés teljesítésére feltétlenül számítunk. Tájékoztatom, hogy
amennyiben ezt mégsem a jogszabály előírta határidők betartásával teszi
meg, még esetleg a nagy nyilvánosság előtt feszegetni találjuk: egy volt
HÖK elnök jogviszony nélkül üldögélt-e szavazati joggal a szenátusban,
avagy sem?
Ez utóbbi esetben számíthat arra, hogy a fenntartót is értesíteni fogjuk a
szenátusban folyó dolgokról (a szenátus véleményének előzetes kikérése
előtt természetesen)!

Egyébként a hök honlap anyagait, a hökösök jegyzőkönyveket elkezdtük
átnézni. Valaki (egy végzős gyógyszerészhallgató) külön felhívta
figyelmünket arra, hogy az idei tanévkönyv szerint a szenátus tagjai
között az alábbi hallgatók vannak:
Vámosi Péter
Kuron Bence Gergõ
Kósa László
Báthory Gergõ
Kovács Henrietta
Dr. Szanyi Szilárd

Nem tudom, hogy zárják le az évkönyvbe kerülő adatokat, de a feltöltött
jegyzőkönyvekből úgy tűnik, hogy 2015. szeptemberében már mintha megszűnt
volna Vámosi Péter jogviszonya.

A 2015. szeptember 7-i ülésnél ez még csak felmerül:
[3]http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

A 2015. szeptember 28-i ülésen a Dr. Vámosi Péter már nem mint tag van
jelen, és a kettő között "Dr." előtagot kapott, tehát feltehetően
elvégezte az egyetemet!
[4]http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...

Mivel ezen információk (Rákoviczky kérésére egy kicsit foglalkoztunk az
üggyel, remélem értékeli az alaposságunkat!) ellentmondani látszanak a
korábban ön által megküldött excel táblázatnak, kérem ezt tisztázza..

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését és gyors reagálását előre is köszönöm.

Kelt: 2017. február  4.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8479 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
2. http://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentu...
3. http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
4. http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/05/...
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató !

A szenátus jelenléti ívei már akkor nyilvános közérdekű adatoknak számítottak, mikor ön még csak osztályvezető volt. Ezek annyira, de annyira nyilvános közérdekű adatok, hogy nem holmi heccből összehívott sufniülés lufiszavazásainak jelenléti ívét, hanem magának a zárt rektorválasztó ülésnek a jelenléti ívét küldte meg korábbi főnöke, Dr. Stefka Nóra jogi és igazgatási főigazgató, úgy, hogy az illető azt még csak nem is kérte.
http://kimittud.atlatszo.hu/request/rekt...
http://kimittud.atlatszo.hu/request/4450...

És különben is, az egyetem szenátusa egy köztestület, amely milliárdok fölött rendelkezik, vezetői megbízásokat hagy jóvá, eleve nyilvános közérdekű adat tehát az, hogy ki vett részt a döntések meghozatalában.

Az igénylés benyújtása óta eltelt hosszabb idő miatt is pontosítom adatigénylésemet: kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2015. május 1. és 2017. május 1. közötti szenátusi üléseken készült jelenléti íveket.

Nyomatékosan jelzem: úgy hallottuk, hogy az egyik volt hökelnök 2015. szeptember és 2016. február között több ülésen jelen volt. És ha ezen hír hozzánk eljutott, akkor egyetemükön minden bizonnyal közismert e dolog.
Épp ezért közérdekű adatigénylésem megválaszolásakor a 2012. évi C. törvény 220. § (1) bekezdésében foglaltakra fordítson nagy figyelmet.

Külön kiemelem: az adott ülésen elkészült, eredeti jelenléti ív elektronikus másolatára tartok igényt. Ha az adott jelenléti íven még nem került átvezetésre név, vagy a titulus megváltozása, akkor természetesen közölje velem ezen kiegészítő információkat, de ez az elektronikus másolaton még véletlenül se szerepeljen.

Mert a hökös jegyzőkönyvekből úgy sejtjük, az egyik hallgatói szenátor 2015. szeptemberében elvesztette elnök jellegét...

Felhívom szíves figyelmét, hogy amennyiben adatigénylésem teljesítését megtagadja, úgy vizsgálatot kezdeményezek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Segítő együttműködését és gyors reagálását előre is köszönöm.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Gida Róbert hozzászólt ()

Vigyázzon ilyenkor újraindul a válaszadás határideje!

Volt SOTE-s hozzászólt ()

Amit ön ír, az valóban közismert volt, nem egyszer tették szóvá maguk a hökösök is.

Elveszett Lelkiismeret hozzászólt ()

Létezik-e olyan elhatárolás, hogy egy zárt, nem nyilvános adathalmazban egyes személyek adatai mégis nyilvánosak? Veszélyes útnak tartom, ha elindulunk ebbe az irányba, hiszen a leközölt adatoknál léteznek még személyesebbek, pl. az egészségi állapotra vonatkozóak. E gondolataimat csak azért fogalmaztam meg, mert úgy érzem, kulcskérdés: meddig mehetünk el érdekeink érvényesítése, mindennapi életünk vitái, konfliktusai során, olykor „szent” cél érdekében… Ez vonatkozik mindenkire, a kormányzat és a felsőoktatás szereplőire is. Én még úgy tanultam, hogy az „úriember” nemcsak az illemszabályokat ismeri, hanem bizonyos erkölcsi határoknál megáll: nem megy tovább, nem tesz meg mindent, csak amit méltósága megenged és inkább azon fáradozik, hogy letegyen valamit az asztalra, és nem azon, hogy minél többet felmarkoljon onnan.
http://semmelweis.hu/hirek/2013/01/02/sz...

Csalami Ádám hozzászólt ()

Hogy ki vesz részt milliárdok, vagy tízmilliárdok szétosztását végző testület ülésén, az nyilvános közérdekű adat.

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Kíváncsi vagyok, a hökösök közül hányan járnak szenátusi ülésre.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Hát még én milyen kíváncsi vagyok!

Keresztúri Andor hozzászólt ()

Szerintem sürgesd meg kicsit a jelenléti ívek kiadását, mert már annyira kíváncsi vagyok ki megy el ezekre az ülésekre...

Azt én is látom, hogy itt a Kósa-féle jellegmetamorfózis elég gyakran bekövetkezik.:
https://kimittud.atlatszo.hu/request/se_...

Gida Róbert hozzászólt ()

Maguk egy bandában hegedűlnek, muzsikálnak?

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Ne beszélgess magaddal te bolond!

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem szíves tájékoztatását, hogy hajlandó-e megküldeni a szenátusi ülések jelenléti ívét, vagy a szenátus egyidejű értesítésével kezdeményezzek vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsértésük miatt?!

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Gida Róbert hozzászólt ()

Meg tudná adni a szenátusi tagok elérhetőségét nekünk is? A honlapon nem találom.. :(
Én is szívesen írnék nekik!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Itt a névsor:
http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...
Innen pedig ki lehet keresni az e-mail címeket:
http://semmelweis.hu/telefonkonyv/

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

 
 
Iktatószám: 14789- 8  /KSJIF/2017.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Szíves tájékoztatásul jelzem, hogy a szenátus jegyzőkönyvei, -annak részét
képező jelenléti ívek - nyilvánossága tekintetében a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz fordultunk. A NAIH/2017/314/6/V ügyszámú
levelében arról tájékoztatott, hogy a Hatóság a felmerülő ellentmondások
tisztázásának érdekében szükségesnek találta az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának a megkeresését,
melyről korábban Önnek is tájékoztatást küldtünk. Az erre vonatkozó válasz
a fenntartótól még nem érkezett meg.
 
Addig is szíves megértését, és türelmét kérjük.
 
 
Tisztelettel,-
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 
 
>>> Csalami Ádám <[FOI #8479 email]> 2017. 06. 21.
17:23 >>>
Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Kérem szíves tájékoztatását, hogy hajlandó-e megküldeni a szenátusi ülések
jelenléti ívét, vagy a szenátus egyidejű értesítésével kezdeményezzek
vizsgálatot a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok
gyakorlásával kapcsolatos jogsértésük miatt?!

Üdvözlettel: Csalami Ádám

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Ez esetben a 2016. szeptember 1. és 2017. június 30. közötti üléseken jelenléti ívein szereplő személyek névsorát, titulusát küldje megy az alábbi formátumú szerkeszthető excel táblában:

A táblázat munkalapjainak neve az adott ülés dátuma legyen.
A munkalap formátuma e jelenléti ív formátumát kövesse
https://kimittud.atlatszo.hu/request/445...
azzal az eltéréssel, hogy az "Aláírás" helyett "Részvétel" oszlopcím alatt az adott ülésen való részvételre vagy távolmaradásra utaló "IGEN" vagy "NEM" szerepeljen.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Gida Róbert hozzászólt ()

Csalami Ádám kérem! Ha más adatokat kér, adja be az igénylését újra, ne mazsolázgassson, vagy várja meg amíg a miniszer úr válaszol!

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Továbbra is kérem a 2016. szeptember 1. és immár a jelen adatigénylés teljesítése közötti szenátusi üléseken készült jelenléti íveket, de lehetőleg a név és a titulus kitakarása nélkül.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Gida Róbert hozzászólt ()

Csalami úr! Az Emberi Erőforrások Minisztériuma még nem válaszolt! Legyen már türelemmel..

Gida Róbert hozzászólt ()

Nem értem, akkor most hol áll az ügy?

Csalami Ádám hozzászólt ()

A NAIH többszöri felszólítására sem akarták kiadni a jegyzőkönyveket, ezért jelentést készítettek: http://naih.hu/files/Infoszab_jelentes_N...

A jelentéseket megküldtük néhány újságírónak. Pár nappal később, csodák csodájára, kiadták kért szenátusi jegyzőkönyvet. (Bár a fontos részeket kitakarják.)

Gida Róbert hozzászólt ()

Ezek szerint mégsem adták ki a jegyzőkönyveket? Mik a fontos részek? Azt gondolja, hogy újságírói nyomásra cselekedtek?

Csalami Ádám hozzászólt ()

A jegyzőkönyveket kiadták, de egyes részeit kitakarták.
Igen, szerintem újságírói nyomásra cselekedtek. Megírtam nekik, hogy íme itt a NAIH jelentés arról, hogyan sértik a közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogokat, valamint ki kell adni ezeket a dokumentumokat, de nem küldtek semmit.

Mikor az újságíróknak szóltam, rögtön megküldte őket az egyetem.

Gida Róbert hozzászólt ()

Azt hiszem ez nem lehet véletlen! Mit takartak ki? Nincs esetleg valaki aki hozzá tud férni? Nem véletlen!

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

 
Iktatószám: 20396- 2 /KSJIF/2018
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Közérdekű adatmegkeresésére csatolmányként küldöm a választ. Tájékoztatom
továbbá arról, hogy az adott szemeszterben, mely szenátor hányszor vett
részt a szenátusi üléseken, erről külön nyilvántartást nem vezetünk. A
rektor a szenátusi ülés megkezdése előtt bejelenti az ülésekről való
távolléteket, a később érkezőket, illetve a korábban távozókat, erről
külön nyilvántartás vezetését az SZMSZ nem írja elő. Az adatokat
táblázatos formában összesítve, ülésekre/létszámra/jelenlétre lebontva
küldjük.
 
Tisztelettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató
 

>>> Csalami Ádám <[FOI #8479 email]> 2017. 12. 18.
11:50 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Továbbra is kérem a 2016. szeptember 1. és immár a jelen adatigénylés
teljesítése közötti szenátusi üléseken készült jelenléti íveket, de
lehetőleg a név és a titulus kitakarása nélkül.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Adatigénylésem az üléseken résztvevők nevére és nem azok számára vonatkozott.

Ön az alábbi ülések vonatkozásában a szenátus létszámát, a jelen volt tagok, a kimentésüket kért tagok, a késve érkező tagok és a korábban távozó tagok számát és nem a nevét küldte meg.

2016. szept. 1.
2016. szept. 29.
2016. okt. 27.
2016. nov.24.
2016. dec. 15.
2017. jan. 26.
2017. febr. 23
2017.márc. 29.
2017. ápr. 20.
2017. máj. 25.
2017. jún. 29.
2017. szept. 28.
2017. okt. 26.
2017. nov. 16.
2017. nov. 30.
2017. dec. 14.
2018. jan. 25.

Kérem, hogy az adatigénylésben megjelölt adatokat, tehát a fenti üléseken részt vevő szenátorok nevét vagy az eredeti jelenléti ív kitakarást nem tartalmazó szkennelt változatát küldje meg, ne az azokból készített összesítő táblázatot.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csalami te balfasz. Mikor üléseznek a hök ellenőrök? Egyszemélyes bizottság...

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Csalami, Szereted Bl-t?
Hajrá Madrid!

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Adatigénylésem továbbra is az üléseken résztvevők nevére és nem azok számára vonatkozott, tehát ismételten kérem a jelenléti íveket vagy az azokból elkészített táblázatokat.

Üdvözlettel: Csalami Ádám