Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Terrorelhárítási Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi közérdekű adatokat vagy az azokat tartalmazó dokumentumokat.

1.1. Alkalmazott-e a TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi- és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest, V. kerület Kossuth tér bármely szakaszán, és ha igen
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

1.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, V. kerület, Kossuth tér bármely szakaszán?

2.1. Alkalmazott-e a TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi- és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest, I. kerület, Szent György tér bármely szakaszán, és ha igen
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

2.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, I. kerület, Szent György tér bármely szakaszán?

3.1. Alkalmazott-e a TEK a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi- és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest, I. kerület Színház utca bármely szakaszán, és ha igen
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

3.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, I. kerület, Színház utca bármely szakaszán?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.

Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

jog, Terrorelhárítási Központ

1 Attachment

Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság!

 

Mellékelten megküldjük a Terrorelhárítási Központnak 2022. augusztus
11-én, elektronikus levélben megküldött, „Közérdekű adatigénylés –
Személyi és létesítménybiztonsági intézkedések // 2022. július-augusztus”
tárgyú közérdekű adatigénylés vonatkozásában a határidő
meghosszabbításáról szóló átiratunkat.

 

Terrorelhárítási Központ Jogi és Adminisztratív Igazgatóság

A fent elküldött és/vagy csatolt információ kizárólag a címben szereplő
természetes-, vagy jogi személyre tartozik, és tartalmazhat bizalmas
vagy személyes adatot. A tartalom megtekintése, továbbküldése,
terjesztése vagy bármilyen más direkt vagy indirekt felhasználása - a
kívánt címzett általi felhasználás kivételével - tilos. Ha Ön hiba
folytán kapta meg az információt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
küldővel a [email address] e-mailen és semmisítse meg az információt.

jog, Terrorelhárítási Központ

1 Attachment

Tisztelt Magyar Helsinki Bizottság!

Mellékelten megküldöm - a 2022. augusztus 26-án meghosszabbított
válaszadási határidőn belül - a közérdekű adatok igénylése kapcsán
beérkezett megkeresésükre adott válaszunkat.

Terrorelhárítási Központ Jogi és Adminisztratív Igazgatóság

 

 

 

 

A fent elküldött és/vagy csatolt információ kizárólag a címben szereplő
természetes-, vagy jogi személyre tartozik, és tartalmazhat bizalmas
vagy személyes adatot. A tartalom megtekintése, továbbküldése,
terjesztése vagy bármilyen más direkt vagy indirekt felhasználása - a
kívánt címzett általi felhasználás kivételével - tilos. Ha Ön hiba
folytán kapta meg az információt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a
küldővel a [email address] e-mailen és semmisítse meg az információt.