Személyi és létesítménybiztosítási intézkedések // 2022. július-augusztus

Magyar Helsinki Bizottság made this Közérdekűadat request to Országos Rendőr-főkapitányság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés részben sikeres volt.

Magyar Helsinki Bizottság

Tisztelt Országos Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi közérdekű adatokat vagy az azokat tartalmazó dokumentumokat.

1.1. Alkalmazott-e a rendőrség vagy a készenléti rendőrség a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest, V. kerület Kossuth tér bármely szakaszán, és ha igen
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

1.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján alkalmazott személyi és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, V. kerület, Kossuth tér bármely szakaszán?

2.1. Alkalmazott-e a rendőrség vagy a készenléti rendőrség a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest, I. kerület, Szent György tér bármely szakaszán, és ha igen
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

2.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, I. kerület, Szent György tér bármely szakaszán?

3.1. Alkalmazott-e a rendőrség vagy a készenléti rendőrség a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti személyi- és létesítménybiztosítási intézkedést 2022. július 1-je óta a Budapest, I. kerület Színház utca bármely szakaszán, és ha igen
a) milyen határozat alapján,
b) milyen időtartamra,
c) milyen okból és szempontokat mérlegelve,
d) mely szakaszát zárta le?

3.2. Jelenleg hatályban van-e bármilyen, a Rtv. 46. § (1) bekezdés a) vagy d) pontja alapján alkalmazott személyi- és létesítménybiztosítási intézkedés a Budapest, I. kerület, Színház utca bármely szakaszán?

3.3. Az Rtv. 46. § (3) bekezdése alapján kiadott, a Karmelita kolostor miniszterelnök elhelyezését biztosító épületének, valamint az annak megközelítését és elhagyását biztosító kiszolgálólétesítmény területének őrzésvédelmi, beléptetési és parkolási rendjének szabályozásáról 20/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás szerint annak hatálya nem csak a Karmelita épületeire, hanem "az ezekhez tartozó bekerített területre" terjed ki. Kérjük, bocsássa rendelkezésre azt a dokumentumot, amely körülhatárolja, hogy a Karmelita épületein kívül pontosan mely területre terjed ki az utasítás hatálya?

3.4. Kiterjed-e 20/2021. (IX. 30.) ORFK utasítás hatálya bármely közterületre, így különösen a Budapest, I. kerület Színház utcai szakaszára?

3.5. Kérjük bocsássa rendelkezésre azokat az adatokat vagy dokumentumokat, amelyek alapján megállapítható, hogy pontosan mely területek (épületrészek vagy közterületek) minősülnek a 20/2021. (IX.30.) ORFK utasítás szerint a Karmelita Kolostor kiszolgálólétesítményei körébe?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. augusztus 11.

Üdvözlettel:

Magyar Helsinki Bizottság

Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.

ORFK Hivatal, Országos Rendőr-főkapitányság

1 Attachment

Tisztelt Címzett!
A(z) Országos Rendőr-főkapitányság a mellékelt küldeményt adta fel az Ön részére.