Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Urbán Kitti, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.

Személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatások.

We're waiting for dr. Urbán Kitti to read a recent response and update the status.

Tisztelt Magyar Képzőművészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bek. l) pontja szerinti személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatásokról szóló szerződéseik (így különösen vezetői tanácsadás, coaching, kommunikációs tanácsadás) elektronikus másolati példányait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 24.

Üdvözlettel:

dr. Urbán Kitti

Adatszolgáltatás, Magyar Képzőművészeti Egyetem

Tisztelt dr. Urbán Kitti!

 

A Magyar Képzőművészeti Egyetem köszönettel megkapta „Közérdekűadat
Közérdekű adat igénylés - Személyhez kötött, bizalmi jellegű
szolgáltatások.” tárgyú, 2019. június 24. napján kelt megkeresését.

 

Azon adatigényléssel fordult Egyetemünk felé, mely szerint „Kérem,
szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a közbeszerzési
értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és ellenőrzésével
kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §
(1) bek. l) pontja szerinti személyhez kötött, bizalmi jellegű
szolgáltatásokról szóló szerződéseik (így különösen vezetői tanácsadás,
coaching, kommunikációs tanácsadás) elektronikus másolati példányait.”

 

Kérésének tartalmi vizsgálata során jogszabályi segítséget kerestünk a
„személyhez kötött, bizalmi jellegű szolgáltatások” pontos definiálásának
érdekében. Ezen folyamat során sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvényben, sem egyéb hatályos jogszabályban nem találtuk irányadó,
pontos, konkrét definíciót a „személyhez kötött, bizalmi jellegű
szolgáltatások” tekintetében.

 

Így az Ön által leírt „így különösen vezetői tanácsadás, coaching,
kommunikációs tanácsadás” tárgykörben vizsgáltuk az Egyetem hatályos
szerződéseit. Ennek eredményeképpen tájékoztatom, hogy ezen tárgykörben
(vezetői tanácsadás, coaching, kommunikációs tanácsadás) az Egyetem nem
rendelkezik hatályos szerződéssel.

 

Üdvözlettel,

Magyar Képzőművészeti Egyetem

--------------------------------------------------------------------------

Feladó: dr. Urbán Kitti <[FOI #12962 email]>
Elküldve: 2019. június 24., hétfő 19:06
Címzett: Adatszolgáltatás
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Személyhez kötött, bizalmi
jellegű szolgáltatások.
 
Tisztelt Magyar Képzőművészeti Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
közbeszerzési értékhatárok alatti értékű beszerzések megvalósításával és
ellenőrzésével kapcsolatos szabályokról szóló 459/2016. (XII. 23.) Korm.
rendelet 3. § (1) bek. l) pontja szerinti személyhez kötött, bizalmi
jellegű szolgáltatásokról szóló szerződéseik (így különösen vezetői
tanácsadás, coaching, kommunikációs tanácsadás) elektronikus másolati
példányait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 24.

Üdvözlettel:

dr. Urbán Kitti

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #12962 email]

Ha a(z) Magyar Képzőművészeti Egyetem nem a(z) [MKE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

[2]Contact us
kimittud.atlatszo.hu
A KiMitTud weboldal ahhoz nyújt segítséget, hogy bárki információkhoz
juthasson Magyarország minden olyan állami, önkormányzati vagy más
közfeladatot ellátó szervéről, intézményéről (ezeket nevezzük itt a
weboldalon összefoglaló néven adatgazdáknak), amely az állam
működtetésében részt vesz vagy közpénzt költ.

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

P   Nyomtatás előtt gondoljunk a természetre! Please consider the
environment before printing this email.

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Nem tudjuk, hogy az adatgazda válasza tartalmazza-e a kért információt – amennyiben ön dr. Urbán Kitti, kérjük, jelentkezzen be, és értékelje a megkapott adatokat.