Szemelyes adat kikérése szakertői vizsgalatban.

Elek Zoltán made this Közérdekűadat request to Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Mint az köztudott, a téves diagnózis az ember életét hosszútávon meghatározza, mely stigmaként nehezen módosítható a későbbiekben. A téves diagnózis komoly károkat okozhat a személynek.

A pszichiátriai/pszichológiai szakértői vizsgálat során a szakértő sok esetben a periratokból tájékozódik, szükségszerűen a bírósági bizonyítási szakasz előtt. A periratok ebben a stádiumban számtalan manipulatív, sőt, hamis vagy csak bizonyítatlan állítást tartalmaznak, amik a per későbbi szakában kerülnek igazolásra vagy megcáfolásra.

A szakértők még megkeresésre is VISSZAUTASÍTJÁK hogy beszámoljanak arról, hogy a szakvélemény során mely állításokat és hogyan vettek figyelembe, illetve mely állításokat milyen indokkal zártak ki. Egyfajta "szubjektív igazságra" és szakmai tapasztalatukra hivatkoznak, valamint a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara 5/2020. módszertani levelére (Az igazságügyi klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológia egyes szakértői vizsgálatairól 2020.)

Teszem azt, példaképpen egy hamis vád (hamisan állított bántalmazás) ugyan kiderül, de csak a szakvélemény elkészülte után. A szakvélemény a periratok korai stádiumában tényként kezeli az akkor még se nem bizonyított se nem cáfolt állítást és arra a következtetésre jut, hogy a vizsgált személyre kompenzálatlan szakaszban az erőszakos munkamód jellemző lehet.
Bármit is jelentsen ez a homályos megfogalmazás.

A szakértő megkeresésre visszautasít minden tájékoztatást, magyarázat vagy indoklás kérést az általa AZ ADOTT KONKRÉT ESETBEN használt (hirtelen nincs rá jobb szavam) algoritmusról és AZ ADOTT KONKRÉT ESETBEN használt bemenő adatokról.

A példánál maradva, a másik peres fél pedig visszacsempészi azt a bántalmazást a perbe, ami amúgy már meg lett cáfolva, de ezúttal egy átláthatatlan szakvélemény formájában, ami ellen már nem lehet tanúkkal vagy bizonyítékokkal védekezni, mert az már szakvélemény.

Tudomásul kell-e venni az igazságszolgáltatás ilyen módon való meghekkelését, vagy a GDPR alapján ki lehet kényszeríteni a szakvélemény tételes indoklását, hogy mely állításokat és hogyan, milyen súllyal, miként vettek számításba?

Egy személy hosszú távú megítélése (adott esetben a személy sok éves börtönbüntetése) következhet egy olyan átláthatatlan, indokolatlan megállapításból, aminek állításai már meg is lettek cáfolva és olyan személyes adatokra épül és olyan módon, amiket az érintett nem is ismerhet meg.

Álláspontom szerint a ÁLTALÁNOSAN megfogalmazott jelentős szakértelemre való hivatkozás nem lehet a KONKRÉT személyes adatok titokzatos módú KONKRÉT feldolgozásának magyarázata, sőt éppen a köz-érthetetlenség miatt kellene az eseti, konkrét folyamatnak sokkal átláthatóbbnak lennie, valamint álláspontom szerint kérelemre ki kellene adni a felhasznált (szakvéleményt megalapozó, differenciáldiagnosztikai és más bemenő - például tünet) adatokat. Konkrétan és nem csak általánosan a "perirat"-ra hivatkozás formájában.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 13.

Üdvözlettel:

Elek Zoltán

[email protected], Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Elektronikus üzenete a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság levelező rendszerébe megérkezett, megkeresését köszönjük.

NAIH ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

EZ EGY AUTOMATIKUS ÜZENET, KÉRJÜK ERRE A LEVÉLRE NE VÁLASZOLJON!