Székházfelújítási szerződés

Magyar Nemzeti Bank nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre az MNB Szabadság téri székházának teljes rekonstrukciójára a Raw Development Kft-vel kötött szerződést minden mellékletével és valamennyi módosításával együtt.
https://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozle...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 6.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Tisztelt Magyar Nemzeti Bank!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében a 2022. október 6-án elküldött adataigénylésemre legkésőbb 15 napon válaszolniuk kellett volna.

Kérem, szíveskedjenek teljesíteni jogszabályi kötelezettségüket, és a kért adatokat mielőbb küldjék el részemre.

Kelt: 2022. október 29.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Jakab Zoltán, Magyar Nemzeti Bank

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin Úrhölgy,

 

Válaszul az [MNB request email] e-mail címre küldött közérdekű adatigénylésre az
alábbiakról tájékoztatom:

Az MNB Szabadság téri székházának felújítása a Magyar Nemzeti Bank
kizárólagos tulajdonú leányvállalata, az MNB-Ingatlan Kft. teljeskörű
lebonyolításában valósul meg. A kért dokumentum erre tekintettel a
leányvállalatnál, mint a generálkivitelezői szerződés megrendelőjénél áll
rendelkezésre, ezért szíveskedjen az MNB-Ingatlan Kft-hez fordulni a
kéréssel.

 

Tisztelettel

 

 

 

JAKAB ZOLTÁN

főosztályvezető
Működési szolgáltatási főosztály 1013 Budapest, Krisztina körút 55.

Telefon: +36 (1) 428 2600/1644

Mobil: +36 (30) 683 5324

Email: [1][email address]

 

 

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jakab Zoltán!

Köszönöm szépen a tájékoztatást.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin