Szegedi kirakat-IC üzemeltetési költségei

Innovációs és Technológiai Minisztérium nem kapta meg a kért információt.

Közlekedő Tömeg Egyesület

Tisztelt Innovációs és Technológiai Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogyan változtak a MÁV-csoport egy évre eső, a vállalatcsoport szintjén konszolidált kiadásai a 2019. december 15-étől érvényes új menetrenddel összefüggésben a Budapest és Kecskemét, illetve Szeged közötti közlekedésben, a menetrendváltás előtti és utáni időszak költségeit összevetve, ideértve különösen:
- a többletvonatok üzemeltetéséhez szükséges többletjárművek (mozdonyok, személykocsik, étkezőkocsik) rendelkezésre állásának, karbantartásának és üzemeltetésének egy évre eső költségét,
- a többletvonatokhoz kapcsolódó vonattovábbítás közvetlen költségeit, beleértve a többlet tolatási munkák és szerelvényvonatok költségét,
- a többletvonatokon szolgálatot teljesítő vonatszemélyzet többlet személyi jellegű ráfordításait,
- az étkezőkocsikban nyújtott szolgáltatás vállalkozói díját.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. február 19.

Üdvözlettel:

Szalay Áron
Közlekedő Tömeg Egyesület

Sajtó (ITM), Innovációs és Technológiai Minisztérium

1 Attachment

Tisztelt Szalay Áron!

 

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban kérjük, fogadja mellékelten
csatolt válaszlevelünket.

 

Üdvözlettel:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése