Széchenyi István Általános Iskola pedagógusai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a dunakeszi Széchenyi István Álatlános Iskolában - főállásban, megbízási szerződéssel vagy egyéb jogviszony alapján - foglalkoztatott pedagógusok létszámát 2018. december 1-jén, illetve a legfrissebb, jelenlegi adat szerint. Továbbá azon, bármilyen jogcímen foglalkoztatott pedagógusok számát, akiknek a 2019-es évben szűnt meg a jogviszonyuk az iskolával.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. november 26.

Üdvözlettel:
Rádi Antónia

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó, KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Rádi Antónia!

 

Levelemhez csatoltan küldöm a 2019. november 26. napján érkezett közérdekű
adatigényléséhez kapcsolódó értesítésünket.

 

Tisztelettel,

 

dr. Brückner Melinda kabinetvezető nevében és megbízásából

 

Kovácsné dr. Sarkadi-Nagy Ildikó

jogi referens

 

Igazgatói Kabinet

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 293

E-mail: [1][email address]

 

idézett részek megjelenítése

Brückner Melinda dr., KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

2 Attachments

Tisztelt Rádi Antónia!

 

A 2019. november 26-án érkezett, tárgyi ügyben íródott közérdekű
adatigénylésére válaszolva csatoltan megküldöm a Dunakeszi Tankerületi
Központ tájékoztató levelét további szíves felhasználásra.

 

Tisztelettel:

 

Szabóné Forgács Gabriella mb. tankerületi igazgató nevében és megbízásából

dr. Brückner Melinda

kabinetvezető

Igazgatói Kabinet

Dunakeszi Tankerületi Központ

2120 Dunakeszi, Állomás sétány 4.

Tel.: +36 27 795 207

E-mail: [1][email address]

 

 

 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Brückner Melinda dr.!

köszönöm a választ

Üdvözlettel:

Rádi Antónia

Brückner Melinda dr., KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ

Tisztelt Levélíró! 2019.12.20-2020.01.05. között szabadságon vagyok.
Távollétem alatt kérem, keresse kollégáimat az alábbi elérhetőségek
egyikén.

E-mail: [KLIK Dunakeszi Tankerületi Központ request email], telefon: 27/795-206.

 

idézett részek megjelenítése