Tisztelt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az NFM_SZERZ/378/1(2012), ZG620001 számon iktatott, (a http://www.kormany.hu/download/d/8a/7000... linken elérhető), egyrészről a Nemzeti Feljelsztési Minisztérium mint Megrendelő, másrészről a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a Strategopolis Kft., valamint a Századvég Gazdaságkutató ZRt. mint Vállalkozó között 2012. február 23-án létrejött szerződés alapján a szerződés 4.6.1-4.6.7. pontjaiban meghatározott feladatok teljesítéseként a Vállalkozó által elkészített dokumentumok (tanulmányok, elemzések, szakértői anyagok, stb.) elektronikus másolatát. A pontosítás kedvéért jegyzem meg, hogy a szerződés 21.C) b) pontja alapján ezek azok a feladatok, amelyek teljesítéséért a Vállalkozó a szerződéskötéstől 2012. május 31-ig bruttó 939 632 750 forintot számlázhatott.

Kérem továbbá, hogy a Vállalkozó által e szerződés alapján a mai napig benyújtott valamennyi számla elektronikus másolatát is szíveskedjenek megküldeni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Felteszem, a tanulmányok, szakanyagok elektronikus formában eleve rendelkezésre állnak, a számlákat, ha nem elektronikusan állították ki, elképzelhető, hogy szkennelni szükséges. Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. június 9.

Üdvözlettel:

Szabó Máté (Eötvös Károly Közpolitikai Intézet)

NFM - Ügyfélszolgálat (noreply), Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Címzett!

 

Tájékoztatjuk, hogy a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
Ügyfélszolgálati Információs Irodája részére megküldött levelét,
köszönettel megkaptuk.

 

Üdvözlettel,

NFM Ügyfélszolgálati Információs Iroda

 

Ezt az üzenetet a rendszer automatikusan generálta. Kérem, ne válaszoljon
rá.

idézett részek megjelenítése

NFM Kommunikáció, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Tisztelt Szabó Máté!

 

Az alábbiakban küldjük a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatását a
Kormányhoz intézett közérdekű adatkérésére.

 

A szerződés alapján létrejött minden dokumentum döntés-előkészítő anyagnak
minősül, melyek bizalmas információkat tartalmaznak, és nem nyilvánosak.

 

Szíves érdeklődését köszönjük!

 

Üdvözlettel:

NFM Kommunikációs Főosztály

 

 

idézett részek megjelenítése

Szabó Máté hozzászólt ()

Az elutasító választ nem tartottam kielégítőnek, ezért az adatigénylés folytatásaként újabb levelet írtam, ami itt tekinthető meg: http://kimittud.atlatszo.hu/request/szaz...

Szabó Máté hozzászólt ()

Az elutasítás miatt közérdekű adat megismerése iránt perelek.

Szabó Máté hozzászólt ()

A kereset alapján kitűzték a tárgyalást.
Időpontja: 2012. október 11. 8:30,
helyszíne: Fővárosi Törvényszék, II. emelet 43.
ügyszám: 19P.23041/2012.

Szabó Máté hozzászólt ()

Közlemény a per fejleményeiről:
Találtunk néhány milliárdot. Rendben és pontosan ütemezve fizeti az állam a Századvégnek azt, ami jár

http://ekint.org/ekint/ekint.news.page?n...