Századvég által készített tanulmányok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Századvég Politikai Iskola Alapítvánnyal, a Századvég Gazdaságkutató Zrt-vel és a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Intézet Kft.-vel 2010. január 1-je óta kötött összes szerződés szerződés másolatát, valamint a már teljesített szerződések esetében a teljesítési igazolások másolatát, és a teljesítés során átadott iratok felsorolását, amely tartalmazza a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, a a Századvég Gazdaságkutató Zrt és a Strategopolis Stratégiai Elemző és Kommunikációs Intézet Kft. által készített tanulmányok, anyagok listáját, a készítés időpontját, az oldalszámot és kifizetett teljesítés összegét.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2014. november 6.

Üdvözlettel:

Ferencz Gábor

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: V/ID/258/2/2014

Ferencz Gábor úr

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Századvég által készített tanulmányok

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2014. november 6-án e-mail útján
eljuttatott megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése

Közadat, Igazságügyi Minisztérium

3 Attachments

[1]Leírás: Leírás: Leírás: Leírás: F:\Munka\Iratminták\Új mappa\címer.jpg

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

Iktatószám: V/ID/258/3/2014

Ferencz Gábor úr

részére

Tárgy: Közérdekűadat-igénylés – Századvég által készített tanulmányok

 

Tisztelt Ferencz Gábor Úr!

Az Igazságügyi Minisztériumhoz 2014. november 6-án e-mail útján
eljuttatott megkeresésével kapcsolatban a mellékelt tájékoztatást
nyújtjuk.

Tisztelettel:

Igazságügyi Minisztérium

 

 

idézett részek megjelenítése