Szakképesítéssel kapcsolatos közérdekű adatigénylés

Az igénylés részben sikeres volt.

Horváth József Péter

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ!

Tisztelt Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy

1.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

2.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e Gyermek klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

3.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e neuropszichológiai szakpszichológia szakképesítéssel, ezen szakképesítését mikor és melyik főiskolán vagy egyetemen és milyen minősítéssel szerezte meg diplomáját, van-e hazai vagy nemzetközi szakmai minősítése és ezeket mikor szerezte meg?

4.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e bármilyen más szakképesítéssel ami még nincs bejegyezve és/vagy nincs közzé téve vagy folyamatban levő szakképesítés megszerzéséről tudnak-e, és ezek a szakképesítés(ek) kezdő és megszerzésének dátuma vagy mikor fognak véget érni és mi ezen szakképesítés(ek) megnevezése.?

5.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e bármilyen hazai tudományos fokozattal?

6.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e bármilyen nemzetközi tudományos fokozattal?

7.) Jacsó Marianna (Működési nyilvántartási szám: 1413) rendelkezik-e bármilyen tudományos fokozattal ami honosítva lett vagy honosítás alatt áll, illetve van ugyan de nincs honosítva?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. augusztus 27.

Bízva segítségükben,
Válaszukig maradok,

Tisztelettel, Köszönettel és Üdvözlettel:

Horváth József Péter

Szabó Dóra, Állami Egészségügyi Ellátó Központ

1 Attachment

Tisztelt Horváth József Péter!

 

Ön az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartásának adataival
kapcsolatos kérdésekkel kereste meg az Állami Egészségügyi Ellátó
Központot (a továbbiakban: ÁEEK), az Infotv-re hivatkozással.

Az egészségügyi dolgozók alap- és működési nyilvántartását az ÁEEK vezeti.

A nyilvántartásban szereplő adatok körét az egészségügyről szóló törvény
határozza meg, külön nevesítve azokat az adatokat, melyek publikus, bárki
által megismerhető adatnak minősülnek.

 

Tájékoztatom, hogy az Ön által kért adatok az egészségügyről szóló 1997.
évi CLIV. törvény 111. § (4) bekezdése és 112. § (5) bekezdése értelmében
az alap- és működési nyilvántartás publikus felületén
([1]http://kereso.enkk.hu), az egészségügyi dolgozók közhiteles
nyilvántartásában bárki által hozzáférhető.

 

Megértését köszönjük!

 

Dr. Sebestyén Kálmán, adatvédelmi tisztviselő nevében,

 

Tisztelettel,

 

Szabó Dóra

referens

 

[2]cid:[email protected]

 

idézett részek megjelenítése