Szakértőkkel kapcsolatos tájékoztatás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Tisztelt Minisztérium

Kérem, szíveskedjenek megküldeni részemre az alábbi közérdekű tájékoztatást.

1. Szükséges-e a pszichológus szakértők tevékenységéhez az, hogy érvényes egészségügyi engedéllyel rendelkezzenek a szakértői vizsgálathoz és diagnosztizáláshoz?

2. Amennyiben az Nszkk van kirendelve hatóság által és az intézmény megbízási szerződés alapján továbbítja a kirendelést szakértőnek, a kirendelő hatóság felé a szakértő személye vagy az intézmény tartózik felelősséggel?

3. Amennyiben a hatóság által kirendelt Nszkk hiánypótlásra van felhívva de a megbízott pszichológus szakértő megtagadja az adatkiadást (leletek) megkerülve a szakértői intézményt, ki tartózik felelősséggel a kirendelő hatóság felé, a szakértő személye vagy a kirendelt Nszkk?

4. Amennyiben a pszichológus szakértő vállalkozás keretein belül folytatja tevékenységét, rendelkeznie kell a vállalkozásának érvényes "Ántsz" engedéllyel?

5. Az Nszkk és a szakértő közötti megbízási szerződés közérdekű adatnak minősül-e?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. június 27.

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

Tisztelt Igazságügyi Minisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy mi az oka a késedelmes válasznak?

(__ IGÉNYELT ADATOK MEGJELÖLÉSE __)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. július 15.

Üdvözlettel:

Szaniszló Csaba

IFFO (IM), Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

Tisztelt Szaniszló Csaba Úr!

 

 

Mellékelve küldöm "Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - Szakértői
véleménnyel kapcsolatos adat és tájékoztatási igény" tárgyú megkereséssel
kapcsolatban tájékoztatásunkat.

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:[email protected]  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

főosztályvezető
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Főosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

 

idézett részek megjelenítése

IFFO (IM), Igazságügyi Minisztérium

2 Attachments

Tisztelt Szaniszló Csaba Úr!

 

 

Mellékelve küldöm tájékoztatásunkat  "Közérdekûadat Közérdekû adat
igénylés – Szakértõkkel kapcsolatos tájékoztatás" tárgyú megkereséssel
kapcsolatban.

 

 

Üdvözlettel:
   

 

   

[1]Leírás: cid:[email protected]  

dr. Sembery-Sugár Hajnalka

fõosztályvezetõ
Igazságügyi Minisztérium

Igazságügyi Szolgáltatásokért Felelõs Helyettes Államtitkárság

Igazságügyi Felügyeleti Fõosztály

Tel: +36 1 896 3908

H-1055 Budapest  Kossuth Lajos tér. 2- 4.

Web:  [2]www.kormany.hu

E-mail: [3][email address]

Kérem, óvja a természetet, ha nem szükséges, ne nyomtassa ki ezt az
e-mailt!

 

idézett részek megjelenítése