Szájmaszkok beszerzése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésekre a válaszokat:

A koronavírus elleni védekezés során szerzett-e be szájmaszkokat az önkormányzat?
Kitől, mely társaságtól, vagy szervezettől, mikor, milyen mennyiségben, milyen típusú maszkokat szereztek be?
Sor került-e közbeszerzési/beszerzési eljárás lefolytatására?
Milyen szempont(ok) alapján döntöttek a szállító kiválasztása mellett? Honnan szereztek tudomást arról, hogy a szállító rendelkezik a megrendelni kívánt termékkel (maszkkal)?
Mekkora vételárat fizetett az önkormányzat a beszerzett maszkokért? Mi volt a beszerzett maszkok egységára?

Kérem, hogy a fenti kérdések megválaszolásán túlmenően küldjék meg részemre a beszerzés során keletkezett szerződések, az ajánlatkérés, valamint az árajánlat másolatát!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 22.

Üdvözlettel:

Szabó Árpád

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Uram!

 

Hivatkozva 2020. május 22-én a Budapest II. kerületi Polgármesteri
Hivatalhoz érkezett közérdekű adatkérésre az alábbi tájékoztatást adom:

 

A 40/2020. III.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel a 179/2020. (V.4.) Korm rendelet 2. § (3) bek. alapján –
figyelemmell arra, hogy a Hivatal munkatársainak nagy része otthoni
munkavégzés keretében látja el azon munkaköri feladatait, amit az otthoni
munkavégzés körülményei lehetővé tesznek, valamint a veszélyhelyzettel
kapcsolatos közfeladataink igen nagy számú munkaerő ráfordítást igényelnek
– a közérdekű adat megismerése iránti igényének megválaszolási határidejét
45 napban határozom meg azzal, hogy igyekszünk nem maximálisan
 kihasználni az időkeretet és a lehető leghamarabb megválaszolni a
kérését, mely kérdések megválaszolására a kollégáim az adatgyűjtést
elkezdték.

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szabó Úr!

 

Hivatkozva 2020. május 22-én érkezett közérdekű adatkérésére, valamint
2020. június 3-án írt tájékoztató levelemre az adatkérésére az alábbi
tájékoztatást adjuk:

 

-          A koronavírus elleni védekezés során szerzett-e be
szájmaszkokat az önkormányzat?

Igen, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat a védekezés során
szerzett be szájmaszkokat.

-          Kitől, mely társaságtól, vagy szervezettől, mikor, milyen
mennyiségben, milyen típusú maszkokat szereztek be?

7000 db FFP2és3 as, 45 000 db sebészeti szájmaszk illetve 45 000 db
Mosható textil szájmaszk került beszerzésre az Önkormányzat által, mely
beszállítók hamarosan felkerülnek az Önkormányzat honlapjára a közérdekű
adatok közzé.

-          Sor került-e közbeszerzési/beszerzési eljárás lefolytatására?

A beszerzés nem érte el a közbeszerzési értékhatárt.

-          Milyen szempont(ok) alapján döntöttek a szállító kiválasztása
mellett?

A szempontok folyamatosan változtak az előírások, szükséges mennyiségek
felmérése és az elérhetőség vizsgálata közben, de természetesen az
alapvető és a veszélyhelyzetet végigkísérő szempont a minőségi tanúsítvány
biztosítása volt.

-          Honnan szereztek tudomást arról, hogy a szállító rendelkezik a
megrendelni kívánt termékkel (maszkkal)?

Mint minden piaci szereplőnél, itt is a klasszikus beszállítói csatornákat
használták és hivatalosan megkeresték az Önkormányzatot.

-          Mekkora vételárat fizetett az önkormányzat a beszerzett
maszkokért?

Összesen 58 289 438Ft-ot adott ki az önkormányzat a járványügyi
védekezéshez szükséges maszkok beszerzésére.

-          Mi volt a beszerzett maszkok egységára?

A maszkok ára folyamatosan változott a járvány különböző szakaszaiban,
annak szükségességének, típusának és elérhetőségének függvényében és
155Ft-tól (sebészeti egyszer használatos maszk) 480Ft-ig (mosható,
többször használható textilmaszk) terjedt.

 

Tisztelettel,

 

dr. Silye Tamás
Osztályvezető
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság Jogi Osztály
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[1]Adobe SystemsE-mail:  [2][email address
Honlap:  [3]www.masodikkerulet.hu

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. blocked::http://www.masodikkerulet.hu/
http://www.masodikkerulet.hu/