Tisztelt Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésekre a válaszokat:

A koronavírus elleni védekezés során szerzett-e be szájmaszkokat az önkormányzat?
Kitől, mely társaságtól, vagy szervezettől, mikor, milyen mennyiségben, milyen típusú maszkokat szereztek be?
Sor került-e közbeszerzési/beszerzési eljárás lefolytatására?
Milyen szempont(ok) alapján döntöttek a szállító kiválasztása mellett? Honnan szereztek tudomást arról, hogy a szállító rendelkezik a megrendelni kívánt termékkel (maszkkal)?
Mekkora vételárat fizetett az önkormányzat a beszerzett maszkokért? Mi volt a beszerzett maszkok egységára?

Kérem, hogy a fenti kérdések megválaszolásán túlmenően küldjék meg részemre a beszerzés során keletkezett szerződések, az ajánlatkérés, valamint az árajánlat másolatát!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 20.

Üdvözlettel:

Szabó Árpád

Dr. Bálint Erika, Budapest XIII. kerület Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

8 Melléklet

Tisztelt Szabó Árpád!

 

2020. május 20-án érkezett közérdekű adatigénylésére válaszolva az
alábbiakról tájékoztatom:

A XIII. Kerületi Önkormányzat a koronavírus elleni védekezés során
szerzett be szájmaszkokat. A Fővárosi Önkormányzattól 2020. március 23-án
100 000 db sebészi maszkot 165-Ft + Áfa/db vételáron és 11 000 db FFP2
maszkot 847- Ft + Áfa/db vételáron, és a Roland Divatháztól 2020. április
6-án 60 418 darab fertőtleníthető textilmaszkot nettó 480 -Ft + Áfa/db
vételáron. Az Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (továbbiakban: Kbt.) 16-19.§ alkalmazásával és a 15. § (1) bek. b)
pont és (2) bek. szerinti értékhatárt el nem érő összes szerződéses érték
együttes figyelembe vételével a Kbt., a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
és a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet releváns, a beszerzés időpontjában
hatályos rendelkezéseinek együttes alkalmazásával közbeszerzési eljárást
nem folytatott le. A textilmaszkok beszerzése három árajánlat bekérését
követően a legjobb ajánlat (ár, megbízhatóság, szállítási határidő)
kiválasztásával történt. Csatoltan megküldöm a szájmaszkok beszerzésére
vonatkozó ajánlatkérés, árajánlatok, szerződések, megrendelések másolatát.

 

Tisztelettel

 

Dr. Bujdosó Sándor

jegyző

megbízásából

dr. Bálint Erika
kamarai jogtanácsos
címzetes szakmai főtanácsadó
adatvédelmi tisztviselő
Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal
Jegyzői és Jogi Osztály
_____________________________________________________________________

Ha Önt érdeklik a XIII. kerület közügyei, az önkormányzat tevékenysége, az
önkormányzati vonatkozású hírek és információk, [1]ide kattintva
iratkozzon fel a havonta megjelenő Önkormányzati Hírlevél címzettjei közé!

Az üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas információkat
tartalmaz, kizárólag a címzett(ek) számára szól, nyilvános közléstõl
védett! Amennyiben Ön nem címzettje ennek az üzenetnek, felhívjuk
figyelmét arra, hogy az üzenet tartalmának közzététele, másolása, mások
számára való továbbítása, megõrzése vagy bármilyen hasonló tevékenység
tilos. Ha Ön nem címzettje az üzenetnek, úgy kérem küldjön e-mail üzenetet
a feladónak, tájékoztatva Õt a téves címzésrõl, majd törölje a tévesen
kapott üzenetet, valamint annak összes csatolt állományát a rendszerébõl.
Gondoljon a környezetére mielõtt kinyomtatja a levél tartalmát!

References

Visible links
1. http://www.budapest13.hu/hirlevel