Szájmaszkok beszerzése

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi kérdésekre a válaszokat:

A koronavírus elleni védekezés során szerzett-e be szájmaszkokat az önkormányzat?
Kitől, mely társaságtól, vagy szervezettől, mikor, milyen mennyiségben, milyen típusú maszkokat szereztek be?
Sor került-e közbeszerzési/beszerzési eljárás lefolytatására?
Milyen szempont(ok) alapján döntöttek a szállító kiválasztása mellett? Honnan szereztek tudomást arról, hogy a szállító rendelkezik a megrendelni kívánt termékkel (maszkkal)?
Mekkora vételárat fizetett az önkormányzat a beszerzett maszkokért? Mi volt a beszerzett maszkok egységára?

Kérem, hogy a fenti kérdések megválaszolásán túlmenően küldjék meg részemre a beszerzés során keletkezett szerződések, az ajánlatkérés, valamint az árajánlat másolatát!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. május 28.

Üdvözlettel:

Szabó Árpád

dr. Pap Ágnes, Budapest IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

10 Attachments

Tisztelt Szabó Árpád!

 

A 2020. május 28-án benyújtott közérdekű adatigénylésével kapcsolatban
adott tájékoztatást mellékelem.

 

Tisztelettel,

 

dr. Pap Ágnes

irodavezető

Üzemeltetési Iroda

 

[1]emblema_monitorra_szines_RGB_csak_címer_kicsi

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi

Polgármesteri Hivatal

1092 Budapest, Bakáts tér 14.

tel.: (+36-1) 215-1077

e-mail: [2][email address]

honlap: [3]www.ferencvaros.hu

 

[4]emblema_monitorra_szines_RGB+.jpg

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.ferencvaros.hu/