Szabálytalan parkolás

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy a 2020. július 22-én a budapest @ jarokelo.hu címről küldött "Szabálytalan parkolás" tárgyú közérdekű bejelentéssel kapcsolatban milyen intézkedéseket tettek? Mikorra várható a probléma megoldása? (Bejelentés leírása és fotója elérhető itt: https://jarokelo.hu/68371 )

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. december 3.

Üdvözlettel:

Lukács Máté

Silye Tamás, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Lukács Máté!

 

Hivatkozással a [1]https://jarokelo.hu/68371  számú bejelentésére az
alábbi tájékoztatást adjuk:

Ebben az évben a mai napig a Pasaréti úton 83 esetben történ
szabálysértési bírság kiszabása jellemzően járdán történő szabálytalan
parkolás kapcsán.

Ezzel a szabálysértéssel kapcsolatban elmondható, hogy a Kresz szabályai
szerint a járdán történő parkolás alapvetően nem megengedett, kivétel ez
alól, ha ezt jelzőtábla illetve közúti jelzés kifejezetten engedélyezi, de
akkor is több feltételnek meg kell felelni. (Kresz 40. § 8. bek a-d
pontok) Valószínűleg a köztudatban a Kresznek ezen szabálya rosszul kerül
értelmezésre, mert a parkolók úgy gondolják, hogy amit tábla nem tilt, az
megengedett, holott ebben az esetben ez kifejezetten fordítva történik.

 

A többször előforduló szabálysértés tényére tekintettel a városrendész
kollégák a területet fokozottan ellenőrzik.

Javasoljuk továbbá, hogy az ilyen jellegű szabálysértések bejelentése - a
gyors és hatékony intézkedés megtétele érdekében - a Városrendészeti
Osztály diszpécserközpontján keresztül történjen közvetlenül, ahol a
kollégák 0-24 órában fogadják a bejelentéseket és a lehető leghamarabb
kollégát küldenek a helyszínre. Az alábbi zöldszám ingyenesen hívható:
06/80-204-965

 

Tisztelettel:

 

dr. Silye Tamás
Igazgató
Budapest II. kerületi Polgármesteri Hivatal

Jegyzői Igazgatóság
1024 Budapest, Mechwart liget 1.
Telefon: +361-346-5542 Fax:+361-346-5409
[2]Adobe SystemsE-mail:  [3][email address]

 

 

 

References

Visible links
1. https://jarokelo.hu/68371
3. mailto:[email address]

Tisztelt Silye Tamás!

Köszönöm válaszát.

Üdvözlettel:

Lukács Máté