Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Képviselő-Testület tagjai közül jegyző szabálysértési jogkörében/hatáskörben ( 2012 előtt ) lett-e valaki szabálysértési eljárás alanya?
Ha igen , annak mivolt a feljelentés tartalma és milyen döntés/döntések születtek?!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Liki Zsolt

Megjegyzés a szerkesztőségnek : atlatszo.hu rendszerében adatgazdaként még a Mátraszőlős Község Polgármesteri Hivatala szerepel,amit frissítetni szükséges Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalra ill. Mátraszőlős Önkormányzatot önálló adatgazdaként felvenni.

titkárság, Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Liki Zsolt Úr!

Tájékoztatom, hogy a nem áll rendelkezésre olyan dokumentum a Mátraszőlősi
Közös Önkormányzati Hivatalban, mely alapján a Képviselő-testület tagjai
közül a jegyző szabálysértési jogkörében/hatáskörében (2012 előtt) bárki
szabálysértési eljárás alanya lett volna.

Jelenleg egy bűncselekményről van adatunk, mely alapján a Balassagyarmati
Törvényszék, mint másodfokú bíróság Balassagyarmaton, a 2020. június 26.
napján megtartott nyilvános ülésen hozta meg a 9.Bf.43/2020/10. számú
ítéletet:

"A költségvetési csalás bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt
Tóth Gyula és társai ellen indított büntetőügyben a Balassagyarmati
Járásbíróság 2019. november 27. napján kihirdetett 19.B.219/2017/53. számú
ítéletét megváltoztatja:

Tóth Gyula I. rendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett költségvetési
csalás bűntettének kísérletében is. [Btk. 396. § (1) bekezdés a) pont és
(3) bekezdés a) pont]

Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 500 (ötszáz) napi tétel
pénzbüntetésre ítéli.

Egy napi tétel összegét 5.000.- (ötezer) forintban állapítja meg.

Az így kiszabott 2.500.000.- (kettőmillió-ötszázezer) forint pénzbüntetést
meg nem fizetés esetén szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Dr. Turza Csaba József II. rendű vádlott bűnös társtettesként elkövetett
költségvetési csalás bűntettének kísérletében is. [Btk. 396. § (1)
bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont]

Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 500 (ötszáz) napi tétel
pénzbüntetésre ítéli.

Egy napi tétel összegét 5.000.- (ötezer) forintban állapítja meg.

Az így kiszabott 2.500.000.- (kettőmillió-ötszázezer) forint pénzbüntetést
meg nem fizetés esetén szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Nagyné Kaszala KAtalin Kitti III. rendű vádlott bűnös társtettesként
elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérletében is. [Btk. 396. §
(1) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont]

Ezért őt a bíróság halmazati büntetésül 300 (háromszáz) napi tétel
pénzbüntetésre ítéli.

Egy napi tétel összegét 2.000.- (kettőezer) forintban állapítja meg.

Az így kiszabott 600.000.- (hatszázezer) forint pénzbüntetést meg nem
fizetés esetén szabadságvesztésre kell átváltoztatni."

További szép napot kívánok!

Mátraszőlős, 2020. szeptember 16.

Tisztelettel:

Márkus Sándor
Jegyző

Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatal
3068 Mátraszőlős, Kossuth tér 15.
tel.: 32/ 468-485
mobil: 30/643-4951
email: [1][email address]
web: [2]http:\\www.matraszolos.hu

2020. 09. 11. 16:32 keltezéssel, Liki Zsolt írta:

Tisztelt Mátraszőlős Község Önkormányzat!
Tisztelt Jegyző Úr!
Tisztelt Polgármester Úr!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

a Képviselő-Testület tagjai közül jegyző szabálysértési jogkörében/hatáskörben ( 2012 előtt ) lett-e valaki szabálysértési eljárás alanya?
Ha igen , annak mivolt a feljelentés tartalma és milyen döntés/döntések születtek?!

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. szeptember 11.

Üdvözlettel:

Liki Zsolt

Megjegyzés a szerkesztőségnek : atlatszo.hu rendszerében adatgazdaként még a Mátraszőlős Község Polgármesteri Hivatala szerepel,amit frissítetni szükséges Mátraszőlősi Közös Önkormányzati Hivatalra ill. Mátraszőlős Önkormányzatot önálló adatgazdaként felvenni.

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[3][FOI #15655 email]

Ha a(z) Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal nem a(z) [4][Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
[5]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[6]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://\\www.matraszolos.hu/
3. mailto:[FOI #15655 email]
4. mailto:[Mátraszőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email]
5. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
6. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about