Tisztelt Nógrád Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya által a SungEel Hitech Hungary Kft. számára munkaügyi, illetve munkavédelmi ügyben 2021-ben kiadott határozatokat. (Figyelmeztetések, bírságok - köztük 2 970 000.- ft összegű munkavédelmi bírság kiszabásáról szóló határozat- dokumentumait.)
Amennyiben a a SungEel Hitech Hungary Kft. számára más hatóság adott munkaügyi illetve munkavédelmi tárgykörben határozatokat, kérem szíveskedjék a határozatok adatgazdájáról az Infotv. előírásainak megfelelően tájékoztatást adni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. július 21.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Horváth Adrienn, Nógrád Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Iktatószám: NO/JKF/223-6/2022.
Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Hivatkozva a 2022. július 22-én Közérdekű adatigénylés tárgyban kelt
levelére csatoltan megküldöm a Nógrád Megyei Kormányhivatal válaszlevelét
és annak mellékletét.
Tisztelettel,
dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető megbízásából
Horváth Adrienn
képzési referens
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
IP szám: 43408
Tel.: 06 (32) 620-708
Mobil: 06 (20) 499-1284
E-mail: [1][email address]

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Tisztelt Horváth Adrienn!

Köszönöm a választ és a küldött határozatot.
Kérem szíves tájékoztatását, hogy az OPTEN adatbázisában 2021 októberi dátummal megjelölt információ, mely szerint a SungEel Hitech Hungary Kft. munkaügyi és/vagy munkavédelmi jogsértést követett el és emiatt 2 970 000 Ft bírságot kellett fizetnie, mely hatóság mely határozatában található.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Horváth Adrienn, Nógrád Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Iktatószám: NO/JKF/[1]223-10/2022.
Tisztelt Bodnár Zsuzsa!
Hivatkozva a 2022. augusztus 03-án Közérdekű adatigénylés tárgyban kelt
levelére csatoltan megküldöm a Nógrád Megyei Kormányhivatal válaszlevelét.
Tisztelettel,
dr. Muzsnay Ágnes főosztályvezető megbízásából
Horváth Adrienn
képzési referens
Nógrád Megyei Kormányhivatal
Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
IP szám: 43408
Tel.: 06 (32) 620-708
Mobil: 06 (20) 499-1284
E-mail: [2][email address]

References

Visible links
1. file:///tmp/tel:22362022
2. mailto:[email address]

Tisztelt Horváth Adrienn!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa