Statisztikai jellegű, közérdekű adatigénylés

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., Jelenleg hány hallgatója van összesen az Egyetemnek, valamint hány-hány hallgató tanul kari és tagozati bontásban, hány aktív és passzív hallgatói státusszal rendelkező diákjuk van:
pl. - összesen: X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató,
- államtudományi kar: összesen Z fő, amelyből X fő nappali tagozat, Y fő levelező tagozat, X1 aktív, Y1 passzív hallgató.

2., Hány épületben folytatnak oktatási képzést és mi ezeknek az épületeknek a pontos megnevezése és címe? A különálló oktatási épületeket naponta átlagban megközelítőleg hány diák veszi igénybe?
pl. az Egyetemnek Z számú épülete van, amelyből az elsőben a bölcsésztudományi kar és a jogi kar diákjai tanulnak (vannak rendszeresen óráik), míg a másodikban ...

3., Az Egyetem rendelkezik-e kollégiumi szálláshellyel? Ha igen, mi ennek/ezeknek a pontos megnevezése és címe és hány kollégista került elhelyezésre a 2016/2017-es tanévben épületenként?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 10.

Üdvözlettel:

Kovács István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Kovács István!

2017. április 10-én kelt adatkérésére az alábbiakban válaszolunk
táblázatos formában:

elhelyezett hallgatók
Kollégium neve címe létszám száma
2016/17/1 2016/17/2
Baross Gábor 1114 Budapest, Bartók 325 324 325
Kollégium Béla út 17.
Bercsényi 1117 Budapest, 280 280 279
Kollégium Bercsényi u. 28-30.
Kármán Tódor 1111 Budapest, Irinyi 988 988 988
Kollégium J. utca 1-17.
Martos Flóra 1111 Budapest, Stoczek 413 413 413
Kollégium utca 1-7.
Schönherz Zoltán 1117 Budapest, Irinyi 1064 1064 1060
Kollégium J. utca 42.
Vásárhelyi Pál 1111 Budapest, Kruspér 747 746 744
Kollégium utca 2.
Wigner Jenő 1117 Budapest, 326 326 324
Kollégium Dombóvári út 3.

Képzés OSAP státusz Előkészítős hallgatói,
Hallgatói
(doktoranduszi),
Részismereti hallgatói,
Vendéghallgatói
Mennyiség / FIR oktatási azonosító OSAP félév státusz
Kar kód Munkarend név P A Végösszeg
BME-ÉMK levelező 10 119 129
  nappali 105 1622 1727
BME-ÉMK Összeg   115 1741 1856
BME-ÉPK levelező 8 135 143
  nappali 77 1638 1715
BME-ÉPK Összeg   85 1773 1858
BME-GPK levelező 1 45 46
  nappali 225 3883 4108
BME-GPK Összeg   226 3928 4154
BME-GTK levelező 193 1067 1260
  nappali 292 3438 3730
  távoktatás 45 1374 1419
BME-GTK Összeg   530 5879 6409
BME-KJK levelező 15 300 315
  nappali 123 1631 1754
BME-KJK Összeg   138 1931 2069
BME-TTK nappali 49 582 631
BME-TTK Összeg   49 582 631
BME-VBK levelező 3 43 46
  nappali 103 1971 2074
BME-VBK Összeg   106 2014 2120
BME-VIK nappali 373 5026 5399
BME-VIK Összeg   373 5026 5399
Végösszeg   1622 22874 24496

Épület Épület helyrajzi Ingatlan címe Férőhelyek
megnevezése száma (becsült)
AE épület 4110 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 90
4-6.
CH épület 5534 1111 Budapest, Szent Gellért tér 1269
4.
D épület 4110 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 120
4-6.
DCS épület 4110 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 150
4-6.
E épület 4110 1111 Budapest, Egry József u. 1. 2202
ÉL épület 4110 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 100
4-6.
F épület 5534 1111 Budapest, Budafoki út 6-8. 629
FA épület 5534 1111 Budapest, Budafoki út 6-8. 8
G épület 4110 1111 Budapest, Stoczek u. 4. 120
H épület 4110 1111 Budapest, Egry József u. 1. 173
HŐ épület 5534 1111 Budapest, Bertalan Lajos u.
5.
I épület 4082/31 1117 Budapest, Magyar tudósok 1620
krt. 2.
J épület 4110 1111 Budapest, Stoczek u. 4. 318
K épület 5534 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 6539
KÖ épület 5534 1111 Budapest, Budafoki út 4.
L épület 5534 1111 Budapest, Bertalan Lajos u.
7.
MM-MG épület 5534 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 95
1.
MT épület 5534 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 110
3.
Q épület 4082/31 1117 Budapest, Magyar tudósok 3065
krt. 2.
R épület 4110 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 968
7-9.
ST épület 4110 1111 Budapest, Stoczek u. 2. 764
T épület 4110 1111 Budapest, Egry József u. 1. 366
Tanreaktor 4110 1111 Budapest, Műegyetem rkp.
7-9.
V1 épület 4107/24 1111 Budapest, Egry József u. 105
18.
Z épület 4110 1111 Budapest, Bertalan Lajos u.
2.

Köszönettel: Kozma András

Tisztelt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem!
Tisztelt Kozma András úr!

Köszönettel megkaptam az adatokat, azonban sajnos a beillesztés miatt a sorok és oszlopok elcsúsztak, így azok feldolgozhatatlanná váltak.

Kérem csatolni szíveskedjen az eredeti táblázatot, amelyből átláthatóbbá/rendszerezettebbé válnak az adatok.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. április 19.

Üdvözlettel:

Kovács István

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

3 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!

Tisztelt Kovács István!

2017. április 19-én kelt adatkérésére az alábbiakban válaszolunk csatolt
táblázatos formában.

Köszönttel:

dr. Kozma András