Statisztikai adatok ügymenetre vonatkozóan

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbiakat:

(1) Hány bejelentés érkezett az adatvédelmi nyilvántartásba 2012. január elseje óta?
(2) Hány bejelentést sikerült elintézni 8 napon belül?
(3) Hány határozat / végzés került kiadásra 2012. január 1-jétől az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzésről?
(4) Hány határozat / végzés került kiadásra 2012. január 1-jétől az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 2012. január 1-je előtt tett bejelentések vonatkozásában?
(5) Hány folyamatban levő, elintézetlen bejelentés maradt a 2012. január 1-je előtt érkezett ügyek közül?
(6) Hány hiánypótlási felszólítás ment ki az (5) sz. kérdésben említett ügyekben?
(7) Mi az átlagos ügyintézési határidő az adatvédelmi nyilvántartásba tett bejelentések esetén?
(8) Díjköteles a bejelentés?, amennyiben nem, akkor mi a díj bevezetésének várható időpontja és mi az indoka annak, hogy a díj még nem került bevezetésre?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. október 15.

Üdvözlettel:
László Mátyás

laszlo matyas <[email protected]>, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Tisztelt Címzett!

Beadványát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megkapta.

Megkeresését köszönjük.

Üdvözlettel,
Nagy Katalin
osztályvezető

Ügyfélszolgálat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1 Attachment

  • Attachment

    iso 8859 2 Q 5983 2 2012 V 5FL E1szl F3 M E1ty E1s k F6z E9rdek FB adat iso 8859 2 Q ig E9ny.pdf.pdf

    0K Download View as HTML

Tisztelt László Mátyás Úr!

 

Csatoltan küldöm Önnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság válaszát.

 

Üdvözlettel:

 

Nagy Katalin

osztályvezető