Tisztelt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Győri Nemzeti Színház két legutolsó statikai felmérésnek dokumentumait.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. június 20.

Üdvözlettel:

Szakács András

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szakács Úr!

 

Mellékelten megküldöm Dr. Lipovits Szilárd jegyző úr tárgyban írt levelét.

 

                               Tisztelettel: Dr. Fülöp-Tóth Eszter

 

Tisztelt Fülöp-Tóth Eszter!

Az elkészült állapotfelméréseket szeretném igényelni.

Üdvözlettel:
Szakács András

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Lipovits Szilárd!

Köszönöm levelét, válaszát meglepődve olvastam. Ezt az adatigénylést ugyanis a Győri Nemzeti Színháznak is beadtam, ahonnan a következő válasz érkezett Forgács Pétertől:

"Utánajártunk és nálunk ilyen dokumentum nincs.
A legutolsó statikai felmérés a színház felújítási tervekben van benne, mely az Önkormányzat tulajdona.
Mi ezt, ha lenne is ilyen dokumentum, harmadik fél számára nem adhatnánk ki, de nincs is nálunk a statikai felmérés dokumentációja.
Kérem kérésével forduljon a fenntartónkhoz."

Meg tudná kérem magyarázni ezt az ellentmondást?

Üdvözlettel:
Szakács András

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szakács Úr!

 

Csatoltan megküldöm jegyző úr válaszát.

 

Üdvözlettel: dr. Fülöp-Tóth Eszter

 

 

 

Tisztelt Lipovits Szilárd!

Meg tudná nekem magyarázni kérem azt, hogy a színház oldalán akkor miért a város van megjelölve fenntartóként a 2019-2021-es fenntartói megállapodásban?
https://www.gyoriszinhaz.hu/images/stori...

Ha nem a város a fenntartó jelenleg akkor meg tudná mondani kérem, hogy kihez fordulhatok az igénylésemmel?

Üdvözlettel:
Szakács András

adatvedelem, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Szakács András!

 

Az Ön által közérdekű adatigényléssel meg nem keresett Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzatának válaszát a feltett három kérdésben jelen e-mail
csatolmánya tartalmazza.

 

Tisztelettel:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata