Tisztelt HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre, hogy 2010. január elseje óta mely sportklubok, csapatok részére és milyen összegben adott támogatást a cég.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. november 15.

Üdvözlettel:
Halász Gergely

Sent request to HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt. again.

Mester Szilvia, Dr., HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Halász Gergely Úr!

Az információs jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 28. § (1) bekezdése alapján 2012. november 22-én e-mailben
előterjesztett kérelmében Ön tájékoztatást kért arról, hogy Társaságunk
2010. január elseje óta mely sportklubok, csapatok részére és milyen
összegben adott támogatást.
Mellékelten megküldöm a kért adatokat tartalmazó táblázatot.

Üdvözlettel:

 

Dr. MESTER Szilvia
Compliance szakreferens / Compliance Consultant
H-1185 Budapest, Igló u. 33-35.
Telefon: +3612934020
Web:      [1]www.hungarocontrol.hu

 

 

References

Visible links
1. http://www.hungarocontrol.hu/

Tisztelt Mester Szilvia, Dr.!

Köszönöm a válaszát.

Üdvözlettel:

Halász Gergely

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

2 Attachments

This is the mail system at host perec.tyrell.hu.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host level.hungarocontrol.hu[91.82.53.159]
said: 550 5.7.1 :127.0.0.5:Client host 173.244.180.174 blocked using
88.blocklist.zap; Mail from IP banned. To request removal from this list
please forward this message to [email address] (in
reply to RCPT TO command)