Sportparkok BMSK

Erdélyi Katalin made this Közérdekűadat request to Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre kereshető formátumban (excel) a 2016.01.01. és 2021.04.15. között a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében elkészült sportparkok listáját, amely tartalmazza a sportparkok
- kivitelezőit
- helyszínét (település, utca, Budapest esetében kerület is)
- típusát (A, B, C, D, egyéb)
- költségét
- átadási dátumát

Kérem, szíveskedjenek elektronikusan elküldeni részemre azt is, hogy
- a sportparkok kivitelezőit milyen eljárásban választották ki
- van-e bármilyen keretszerződés a kivitelezőkkel, vagy minden sportpark esetében külön megállapodást kötnek velük
- a sportparkok típusai milyen paraméterekkel és felszereltséggel (méretek és eszközök) rendelkeznek
- van-e az egyes típusoknak fix ára, vagy a költség minden esetben egyedi
- hány darab sportpark kivitelezése várható 2021-ben
- 2016.01.01. és 2021..04.15. között hány darab pályázati kérelem érkezett sportpark-építésre a BMSK-hoz az önkormányzatoktól, és ezen kérelmekből hány darabot támogattak/fogadtak el

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 16.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Bmsk Info, Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – tekintettel az adatigénylés
összetettségére, továbbá a COVID-19 világjárvány okozta helyzetre, az
állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.
törvény 4. § (5) bekezdés szerinti közfeladat-ellátás zavartalan ellátása
érdekében – közérdekű adat megismerése iránti igényét a beérkezéstől
számított 45 napon belül teljesítjük.

 

Üdvözlettel,

BMSK Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Bmsk Info, Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin,

Közérdekű adatigénylésére Társaságunk által összeállított választ csatoltan megküldjük.

Tisztelettel:
BMSK Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt BMSK Zrt.!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin