Sportparkok BMSK

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjenek elektronikus másolatban megküldeni részemre kereshető formátumban (excel) a 2016.01.01. és 2021.04.15. között a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében elkészült sportparkok listáját, amely tartalmazza a sportparkok
- kivitelezőit
- helyszínét (település, utca, Budapest esetében kerület is)
- típusát (A, B, C, D, egyéb)
- költségét
- átadási dátumát

Kérem, szíveskedjenek elektronikusan elküldeni részemre azt is, hogy
- a sportparkok kivitelezőit milyen eljárásban választották ki
- van-e bármilyen keretszerződés a kivitelezőkkel, vagy minden sportpark esetében külön megállapodást kötnek velük
- a sportparkok típusai milyen paraméterekkel és felszereltséggel (méretek és eszközök) rendelkeznek
- van-e az egyes típusoknak fix ára, vagy a költség minden esetben egyedi
- hány darab sportpark kivitelezése várható 2021-ben
- 2016.01.01. és 2021..04.15. között hány darab pályázati kérelem érkezett sportpark-építésre a BMSK-hoz az önkormányzatoktól, és ezen kérelmekből hány darabot támogattak/fogadtak el

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. április 16.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Bmsk Info, Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

Tisztelt Adatigénylő!

 

Tájékoztatom, hogy a veszélyhelyzet idején az egyes adatigénylési
rendelkezésektől való eltérésről szóló 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet
1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – tekintettel az adatigénylés
összetettségére, továbbá a COVID-19 világjárvány okozta helyzetre, az
állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII.
törvény 4. § (5) bekezdés szerinti közfeladat-ellátás zavartalan ellátása
érdekében – közérdekű adat megismerése iránti igényét a beérkezéstől
számított 45 napon belül teljesítjük.

 

Üdvözlettel,

BMSK Zrt.

 

 

idézett részek megjelenítése

Bmsk Info, Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Erdélyi Katalin,

Közérdekű adatigénylésére Társaságunk által összeállított választ csatoltan megküldjük.

Tisztelettel:
BMSK Zrt.

idézett részek megjelenítése

Tisztelt BMSK Zrt.!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin