Sportkollégium építését megelőző hatástanulmányok

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2,5 milliárdos tervezett költségű sportkollégium építésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos összes hatástanulmányt.

Budakalász város önkormányzata milyen hatásvizsgálatokat végzett azzal a tervével kapcsolatban, hogy nagy összeggel, 800 millió forinttal beszállna egy piaci alapon üzemelő sportkollégium építésébe, utána pedig átvenné a tulajdoni jogokat?

Különös tekintettel arra, hogy a terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis területét érinti, készült-e erre vonatkozó hatástanulmány, a hatósági hatáskörrel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott-e szakvéleményt?

Továbbá vizsgálták-e:
- az Omszk-parkot érintő környezeti hatásokat, amelyek a megnövekedett autóforgalommal, egy nagykapacitású ingatlan és kiszolgáló környezete megépülésével együtt járnak?
- a forgalom növekedésével járó mellékhatásokat?
- a megnövekedett igényeket miként fogja kiszolgálni a jelen infrastruktúra, úthálózat, amely a környezeti adottságok okán sem bővíthető tovább?
- az állami támogatást érintő pénzügyi vonzatát a tervnek?
- a pénzügyi megtérülést?
- a tulajdonlás és üzemeltetés hosszú távú hatásait az önkormányzat pénzügyi stabilitására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. december 31.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

Tisztelt Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztettem elő 2018. december 31-én. Ennek teljesítési határideje (2x15 nap) 2019. január 15-én lejárt, válaszukat ennek ellenére nem kaptam meg.

A közérdekű adatigénylésem teljesítésének eddigi elmúlasztására tekintettel, felszólítom az adatgazda Budakalász Város önkormányzatát, hogy haladéktalanul szíveskedjen megválaszolni 2018. december 31-én kelt közérdekű adatigénylésemet, mely szerint:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a 2,5 milliárdos tervezett költségű sportkollégium építésével, fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos összes hatástanulmányt.

Budakalász város önkormányzata milyen hatásvizsgálatokat végzett azzal a tervével kapcsolatban, hogy nagy összeggel, 800 millió forinttal beszállna egy piaci alapon üzemelő sportkollégium építésébe, utána pedig átvenné a tulajdoni jogokat?

Különös tekintettel arra, hogy a terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis területét érinti, készült-e erre vonatkozó hatástanulmány, a hatósági hatáskörrel rendelkező Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság adott-e szakvéleményt?

Továbbá vizsgálták-e:
- az Omszk-parkot érintő környezeti hatásokat, amelyek a megnövekedett autóforgalommal, egy nagykapacitású ingatlan és kiszolgáló környezete megépülésével együtt járnak?
- a forgalom növekedésével járó mellékhatásokat?
- a megnövekedett igényeket miként fogja kiszolgálni a jelen infrastruktúra, úthálózat, amely a környezeti adottságok okán sem bővíthető tovább?
- az állami támogatást érintő pénzügyi vonzatát a tervnek?
- a pénzügyi megtérülést?
- a tulajdonlás és üzemeltetés hosszú távú hatásait az önkormányzat pénzügyi stabilitására?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2019. január 27.

Üdvözlettel:

Gergely Cecília

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a [Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal request email] email cím 2019. január 31. után megszűnik. Kérjük, hogy leveleiket az [email address] email címre küldjék.

Üdvözlettel,
Budakalászi Polgármesteri Hivatal
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
[email address]

[email protected], Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Ügyfelünk!

Levelét a rendszerünk fogadta, továbbítjuk az ügyintézőnek és határidőn belül reagálni fogunk.
Ez egy automatikusan generált levél, kérjük ne válaszoljon rá.

Budakalászi Polgármesteri Hivatal.

Pál József, Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Gergely Cecília!

 

Az Ön által kért dokumentumok nem állnak rendelkezésre, azok a jelenlegi
jogszabályok alapján nem kötelezőek. Tájékoztatom továbbá, hogy a
sportkollégium előkészítő bizottsági és testületi döntései Budakalász
Város honlapján megtalálhatóak.

 

 

Üdvözlettel:

 

[1]cid:[email protected]  

 

Pál József

Gazdasági és Adóiroda-vezető

Budakalászi Polgármesteri Hivatal

2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

Tel.: +36 26 340 266

E-mail: 
[2][email address]

 

Ez a levél bizalmas információt tartalmaz, mely kizárólag a levél
címzettjének szól és nem adható ki külső félnek. Ha nem Ön a levél
címzettje, akkor az üzenetben foglaltakat Ön nem hozhatja mások
tudomására, nem küldheti tovább, és nem készíthet róla másolatot. Ha Ön
tévedésből kapta meg e levelet, akkor kérem, haladéktalanul értesítse a
levél feladóját és törölje gépéről e levelet.

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[email address]