Sportcélú létesítményekkel kapcsolatos beruházások adatai

Az igénylés sikeres volt.

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Emberi Erőforrások Minisztériuma!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíveskedjen a stadionok és egyéb sportcélú létesítményekkel kapcsolatos beruházások adatait megadni az alábbi tartalommal 2010. január 1-je óta az adatkérés benyújtásáig terjedő időszakra vonatkozóan:

I. A sportcélú létesítményre vonatkozó adatok
a) a létesítmény elhelyezkedése (település)
b) a létesítmény neve

II. A beruházásokkal kapcsolatos adatok
q) a beruházó/építtető megnevezése
b) a beruházás tervezett értéke
c) a beruházás tervezett és tényleges kezdő és befejezési időpontja
d) a beruházás pénzügyi forrásai a következő bontásban: EU-s forrás, önkormányzati forrás, társasági adóból engedélyezett támogatás, központi költségvetési előirányzat összege és helye

III. Kifizetésekkel kapcsolatos adatok
A beruházásra eddig ténylegesen kifizetett adatok 2010-óta éves bontásban.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. július 24.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

40251-1/2015/JISZOC
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt dokumentumban foglaltaknak megfelelően tájékoztatom a teljesítési határidő meghosszabbításáról.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
Telefon: 795-6661
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Közadat (EMMI), Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Attachments

40251-3/2015/JOGIEÜ
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Közadat (EMMI)!

A fenti adatigénylésre adott válaszuk feldolgozása során észleltük, hogy az nem felel meg az adatigénylésnek. Ezért ismételten kérjük, hogy a válaszukban megadott beruházások kapcsán legyenek szívesek közölni legalább az egyes beruházások tervezett értékét és a ténylegesen kifizetett összegeket is éves bontásban. Ugyanis a megküldött táblázatból nem derül ki, hogy mennyi a beruházások tervezett összege. Pl. a sóstói stadion esetében 4.5 milliárd forint van feltüntetve a megküldött táblázatban, ehhez képest a megjelent hírek szerint az 9 milliárdba kerül (http://feol.hu/foci/netto-9-milliard-for...).

Ennek okán kérdeznénk, hogy a táblázat valóban tartalmazza-e az összes közpénzből tervezett támogatást.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Bozsics Mirtill dr., Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Attachment

40251-5/2015/JISZOC
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésével kapcsolatban a mellékelt dokumentumban foglaltaknak megfelelően tájékoztatom a teljesítési határidő meghosszabbításáról.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Tisztelt Bozsics Mirtill dr.!

Tisztelettel jeleznénk, hogy a meghosszabbított határidő lejárt, egyben kérdeznénk, hogy erre tekintettel mikor várható a közérdekű adatigénylés teljesítése.

Üdvözlettel:

Atlatszo.hu Kh. Nonprofit Kft.

Bozsics Mirtill dr., Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Attachments

40251-6/2015/JOGIEÜ
kizárólag elektronikus úton kézbesítve

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszlevelét.

Üdvözlettel,

dr. Bozsics Mirtill
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Jogi Főosztály
e-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése