SOUND 2017 rendőri jelenlét

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, napokra lebontva megküldeni részemre, hogy a 2017-es Balaton Sound fesztivál ideje alatt, tehát 2017. július 5. és 2017. július 9. között, a rendezvényen
1) mely rendőri szervezettől hány ember teljesített szolgálatot,
2) hány polgárőr teljesített szolgálatot.
3) Amennyiben a rendezvény kapcsán kötöttek szerződést biztonsági céggel, kérem, küldjék el a szerződést is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Somogy MRFK Sajtó, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Katona Fruzsina!

Megkeresését megkaptam, a válasz megadásáig szíves türelmét kérem!

Tisztelettel: Orbán Zoltán r. százados
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Sajtószolgálata

Telefon: +36-82/502-780
+36-30/620-5042
+36-30/348-8247

Telefax: +36-82/502-704

E-mail: [Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság request email]

________________________________________
Feladó: Katona Fruzsina <[FOI #9661 email]>
Elküldve: 2017. augusztus 18. 17:00
Címzett: Somogy MRFK Sajtó
Tárgy: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - SOUND 2017 rendőri jelenlét

Tisztelt Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban, napokra lebontva megküldeni részemre, hogy a 2017-es Balaton Sound fesztivál ideje alatt, tehát 2017. július 5. és 2017. július 9. között, a rendezvényen
1) mely rendőri szervezettől hány ember teljesített szolgálatot,
2) hány polgárőr teljesített szolgálatot.
3) Amennyiben a rendezvény kapcsán kötöttek szerződést biztonsági céggel, kérem, küldjék el a szerződést is.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. augusztus 18.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el. Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést, kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #9661 email]

Ha a(z) Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság nem a(z) [Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság request email] címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt meg nekünk:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

Somogy MRFK Sajtó, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Katona Fruzsina!

Megkeresésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

„ A Balaton Sound fesztivál ideje alatt, tehát 2017. július 5. és 2017. július 9. között, a rendezvényen mely rendőri szervezettől hány ember teljesített szolgálatot?”

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részéről a rendezvény ideje alatt érvényben lévő, Zamárdi község közbiztonságát szolgáló biztosítási terv komplexen tartalmazta az elvégzendő feladatokat, valamint ezen feladatok ellátásához szükséges erőeszközöket, erőösszpontosításokat.
A felmerülő bűnügyi, közrendvédelmi és közlekedésrendészeti feladatok indokolták azt az összetett rendőri stratégiát, amelyet a terv tartalmazott és amely szerint naponta és napszakonként is eltérő létszámú állomány teljesített szolgálatot.
A terv és annak elemei azonban az alkalmazott minősítés okán nem nyilvános.

„ A Balaton Sound fesztivál ideje alatt, tehát 2017. július 5. és 2017. július 9. között, a rendezvényen hány polgárőr teljesített szolgálatot?”

Illetékesség hiányában az érintett Polgárőr Szövetséget szíveskedjen megkeresni.

„Amennyiben a rendezvény kapcsán kötöttek szerződést biztonsági céggel, kérem, küldjék el a szerződést is”

A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság részéről sem a Balaton Sound, sem más kiemelt megyei rendezvény szervezőivel, azokat biztosító biztonsági cégekkel, sem a területileg illetékes önkormányzatokkal nem történt szerződéskötés, azonban az együttműködés folyamatos volt.

Tisztelettel:
                       Dr. Bakó Zsuzsanna r. törzszászlós
                                  mb. sajtóreferens

Telefon (szolgálati):  00 36 30 / 348-8247
                                      00 36 82 / 502-700 / 2795

E-mail:     [email address]
                 [Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság request email]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Somogy MRFK Sajtó!

Az általam kért adat egy jogszabályban meghatározott, közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozik, nem személyes adat, ezért továbbra is kérem azok megküldését. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem teljesítik adatigénylésemet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

Somogy MRFK Sajtó, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

Tisztelt Katona Fruzsina!

A biztosítási terv (amely az Ön által kért adatokat tartalmazza) az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (5) bekezdése alapján, mely szerint „a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

A fentiekre tekintettel ezen túlmenően nem áll módomban kérdésére válaszolni.

Tisztelettel: Orbán Zoltán r. százados
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
Sajtószolgálata

Telefon: +36-82/502-780
+36-30/620-5042
+36-30/348-8247

Telefax: +36-82/502-704

E-mail: [Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság request email]

________________________________________
Feladó: Katona Fruzsina <[FOI #9661 email]>
Elküldve: 2017. augusztus 21. 20:22
Címzett: Somogy MRFK Sajtó
Tárgy: RE: Közérdekűadat Közérdekű adat igénylés - SOUND 2017 rendőri jelenlét

Tisztelt Somogy MRFK Sajtó!

Az általam kért adat egy jogszabályban meghatározott, közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozik, nem személyes adat, ezért továbbra is kérem azok megküldését. Amennyiben a jogszabályban meghatározott határidőn belül nem teljesítik adatigénylésemet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fogok fordulni.

Üdvözlettel:

Katona Fruzsina

idézett részek megjelenítése

Horváthné Urbán Mónika, Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság

1 Attachment