SOTE HÖK-kifizetések 2010->

Az igénylés részben sikeres volt.

G. Szabó Dániel

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január 4.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Zenebohoc hozzászólt ()

Sziasztok!

Megnéztem a SOTE HÖK honlapra feltett jegyzőkönyveket. Hát elég vicces dolgokat találtam:
- senki által alá nem írt jegyzőkönyveket
- utólag (jó sok hónappal később....) más által aláírt/hitelesített jegyzőkönyveket
- olyan linkeket, ahol nem is található jegyzőkönyv

Néhány "gyöngyszem":

- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - hát itt nincs is dokumentum
- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - itt meg egy 15-i jegyzőkönyvben 22-i határozat van. Kicsit jövőbelátó volt, aki ezt a jegyzőkönyvet gépelte
- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - az ülés jegyzőkönyvét utólag (2015.10.20!!!!) más írta alá, és itt is van összefénymásolva eredeti meg másolat lap
- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - az ülés jegyzőkönyvét utólag (2015.10.20.!!!) más írta alá, még az eredeti és fénymásolt lapok is keverve vannak
- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - az ülés jegyzőkönyvét utólag (2015.10.20!!!) más írta alá
- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - az ülés jegyzőkönyvét senki sem írta alá
- http://semmelweis.hu/ehok/files/2015/10/... - az ülés jegyzőkönyvét senki sem írta alá - és így "választottak" szenátorokat

Nézegettem az utolsó néhány SOTE HÖK-ös adatigénylést, de még senki se kapta meg a HÖK-ösök ösztöndíját, fizetését, juttatásait (telefonok, nekik fizetett csapatépítések, és még ki tudja mi más)

Sok sikert az adatigényléshez!!! Ha lesznek eredményeitek, légyszi tegyétek közzé!

Üdv.!

G. Szabó Dániel hozzászólt ()

Szia!

Ezeket a jegyzőkönyveket ennek a pernek kapcsán tette közzé a HÖK: http://oktatas.atlatszo.hu/2015/10/31/el...

Az utólagos aláírás valóban problémás lehet, de legalább megvannak a jegyzőkönyvek.

Mindenképpen szeretnénk ezeket az adatokat megszerezni, reméljük, hogy nem kell bíróságra menni értük és a SOTE kiadja őket mihamarabb. Az adatokat mindenképpen közzétesszük itt is, és az oktatas.atlatszo.hu-n is.

Dániel

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (3) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom, tekintettel arra, hogy az adatigénylés jelentős
terjedelmű, illetve a Semmelweis Egyetem alaptevékenységének ellátásához
szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár.
 
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> G. Szabó Dániel<[FOI #5849 email]> 2016.01.04.
20:27 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január  4.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5849 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

2 Attachments

1360-4/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
A 2016. január 4. napján kelt az egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok
tisztségviselőinek történt kifizetésre vonatkozó adatigénylésére
tekintettel az Infotv. 29. § (1) és (2) bekezdése alapján mellékelten
megküldöm az Egyetem Karai által rendelkezésemre bocsátott adatokat.
 
A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzatának tájékoztatása szerint a
HÖK a képviselők részére kifizetéseket nem folyósít. A hallgatói
önkormányzati képviselők kizárólag közéleti ösztöndíjban részesülnek a
hallgatói önkormányzati tevékenységükre tekintettel, melynek kifizetéséről
az egyes Karok rendelkeznek és gondoskodnak.
 
Ennek alapján a Karok által, a közéleti ösztöndíjakra
vonatkozóan megküldött adatokat bocsátom rendelkezésre. Az
adatszolgáltatás teljesítéséig a Fogorvostudományi Kar és az
Egészségtudományi Kar küldte meg részemre az adatokat, a fennmaradó Karok
adatait, azok beérkezésekor továbbítom. Ezen adatok megküldéséig szíves
türelmét kérem.
 
A Hallgatói Önkormányzat tájékoztatása alapján a HÖK Alapszabálya 2014
decembere előtt nem határozta meg a tisztségviselő fogalmát, ezért a jelen
adatigénylés során a 2014 decemberétől hatályos Alapszabály
tisztségviselői fogalma (a HÖK elnöke, alelnökei, valamint a HÖK
részönkormányzatának elnökei és alelnökei) kerül figyelembevételre, ennek
alapján kizárólag az ezen tisztségre tekintettel teljesített kifizetések
adatait áll módomban szolgáltatni.
 
Kérem, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a közérdekből nyilvános
személyes adatokat a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben
tartásával szíveskedjen felhasználni.
 
Kérem a fentiek szíves elfogadását.
 
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

>>> G. Szabó Dániel<[FOI #5849 email]> 2016.01.04.
20:27 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
2010. szeptember 1-től jelen adatkérés teljesítéséig hallgatói
önkormányzati tisztségre vagy közéleti tevékenységre tekintettel az
egyetemi és kari hallgatói önkormányzatok tisztségviselőinek
történt összes kifizetés alábbi adatait:
- jogosult neve,
- a jogosult tisztsége, és az általa hallgatott Kar,
- a kiutalás indoka, jogcíme és célja,
- a kiutalt összeg, vagy pénzbeli érték nagysága,
- az átutalás napja,
- bármilyen megjegyzés, ha szükségesnek találják.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. január  4.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #5849 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [email address]
címen fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük,
írja ezt meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

G. Szabó Dániel

Tisztelt SOTE!

Köszönöm a megküldött adatokat!
A többi kar adatait várhatóan mikor tudják küldeni?

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

1360-8/KSJIF/2016.
 
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm a Gyógyszerésztudományi Kar által szolgáltatott
adatokat. A Gyógyszerésztudományi Kar kizárólag az utolsó három félév
tekintetében tudta megadni a közéleti ösztöndíjban részesülő hallgatók
esetleges HÖK tisztségét, ezért kizárólag ezen félévek vonatkozásában áll
módomban adatot szolgáltatni. A korábbi kifizetések között ugyanis olyan
kifizetések is szerepelnek, amelyek esetében a hallgatók nem a hallgatói
önkormányzat keretében ellátott tevékenységük okán, hanem egyéb közéleti
tevékenységükre tekintettel részesültek kifizetésben, mely adatok nem
minősülnek közérdekből nyilvános adatnak.
 
A további két Kart felszólítottuk az adatok szolgáltatására, amennyiben az
adatok beérkeznek Főigazgatóságomhoz, haladéktalanul megküldöm az Ön
részére.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

 
1360-10/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
 
Mellékelten megküldöm az Egészségügyi Közszolgálati Kar
által rendelkezésemre bocsátott adatokat.
 
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

Tisztelt SOTE!

Köszönöm a további adatokat.

Érdeklődöm, hogy a fennmaradó kar (ha jól látom már csak az ÁOK hiányzik) adataira mikor számíthatok?

Jelezni szeretném továbbá, hogy a "tisztségviselőt" nem a HÖK alapszabály szerint, hanem a köznapi értelmének megfelelően kell értelmezni. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az Infotv. 28. § (3) bekezdése szerint az adatkezelőnek fel kell hívnia az igénylőt az adatigénylés pontosítására. A tisztségviselő köznapi értelmében minden olyan embert jelent, aki az adott szervezetben tisztséget visel, így biztosan beletartoznak például a választott tisztségviselők, mint a küldöttgyűlési képviselők, vagy a HÖK bármely testületének tagjai. Kérem ezért, hogy a tisztségviselő kifejezést kiterjesztően értelmezzék.

Üdvözlettel:

G. Szabó Dániel

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Attachment

1360-12/KSJIF/2016.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten megküldöm az Általános Orvostudományi Kar adatait.
 
Arra vonatkozóan, hogy ki tekinthető tisztviselőnek fenntartjuk a korábban
megküldött, a Hallgatói Önkormányzat tájékoztatása alapján megfogalmazott
álláspontot. Figyelemmel arra, hogy a HÖK működését az alapszabálya
határozza meg, a tisztségviselő fogalmának értelmezésekor is ennek
szabályaira szükséges támaszkodni.
 
Kérem tájékoztatásom elfogadását.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató