Tisztelt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tett-e vételi ajánlatot az SOS Gyermekfalu eladásra kínált ingatlanjaira, ha igen, milyen mértékben, végzett-e értékbecslést, ha igen, kivel, kapott-e az értékbecslő pénzbeli vagy egyéb juttatást, és jutott-e az önkormányzat olyan döntésre, hogy nem kívánja megvásárolni a meghirdetett ingatlanrészeket, ha igen, milyen dokumentum/egyéb ok alapján jutott erre a konklúzióra.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 9.

Üdvözlettel:

Kis Regina

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kis Regina!

 

Mellékelten megküldöm Szemereyné Pataki Klaudia polgármester asszony
5197-2/2021. sz. válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Sárközi Zsolt

   ügyintéző

Tisztelt Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Köszönöm válaszát. Kérem, hogy az értékbecslést és az értékbecsléssel kapcsolatos dokumentumokat szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 24.

Üdvözlettel:

Kis Regina

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Kis Regina!

 

Mellékelten megküldöm Dr. Mayer Endre jegyző úr 5197-4/2021 számú
válaszlevelét.

 

Tisztelettel:

 

Dr. Sárközi Zsolt