Sopron, Kőszegi úti aluljáró tervrajza

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Sopronban, a Kőszegi úton létesülő aluljáró tervrajzát.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. július 12.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Boros Krisztina, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

1 Attachment

Tisztelt Nagy Tamás Úr!

Megkeresésére ezúton mellékelve küldöm Önnek vezérigazgató úr levelét.

Üdvözlettel:

Boros Krisztina
Vezérigazgatói Iroda vezető

GySEV Zrt. / Raaberbahn AG
Vezérigazgatói Iroda
Tel: 0036-99-517101
Fax: 0036-99-517108
E-mail: [email address]

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Boros Krisztina!

Közérdekű adatigénylésemre adott elutasító válaszukat (http://kimittud.atlatszo.hu/request/129/...) nem tudom elfogadni.

Önök a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 27. § (1) bekezdése alapján utasították el közérdekű adatigénylésem, idézem a törvényt:
"A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat."

Amennyiben valóban minősített adatokról van szó, kérem, tájékoztasson, hogy az igényelt adatok a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény pontosan mely paragrafusának mely bekezdése értelmében tekinthetők minősített adatnak. Kérem továbbá, hogy elektronikus formában ossza meg velem a minősítés dokumentációját.

A felajánlott személyes betekintési lehetőséget köszönöm, de szeretnék a KiMitTud felületen keresztül választ kapni, ugyanis az aluljáró terve nem csak engem, hanem a széles nyilvánosságot érdeklő közügy.

Üdvözlettel:

Nagy Tamás

Gyűrű Nikolett, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

2 Attachments

Tisztelt Nagy Tamás Úr!

 

Mellékelve küldöm Önnek vezérigazgató úr levelét, valamint a Kőszegi úti
aluljáró tervrajzát, egyúttal teljesítve az Ön kérését.

 

Üdvözlettel:

 

Fenyőné Gyűrű Nikolett

Társasági ügyek szakértő/Sachverständige für Gesellschaftsangelegenheiten

 

GYSEV Zrt. Vezérigazgatói Iroda/Büro des Generaldirektors

9400, Sopron, Mátyás király u. 19.

 

E-mail: [1][email address]

Tel.:    +36/99-517-484

Mobil: +36/30-375-5483

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]

Nagy Tamás hozzászólt ()

A státuszt csak azért állítottam "részben teljesítettre", mert nyilvánvalóan a teljes tervdokumentáció ennél jóval részletesebb. Sokan azonban még egy ilyen átnézeti képet sem osztanak meg, úgyhogy mindenképpen értékelendő a GYSEV részéről tanusított együttműködési szándék!