Tisztelt Kazincbarcika Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem szíves tájékoztatását a Kazincbarcikai Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló 48. oldalán feltüntetett, "SH/1/1 kisprojektek az önkormányzati Pályázati Alap terhére" pályázati azonosítójú projekt keretében benyújtott összesen 19 nyertes pályázat kapcsán a következőkről:

1. Kik nyújtották be a nyertes pályázatokat?
2. A nyertes pályázatok alapján milyen tevékenység milyen összeggel került vagy kerül a jövőben finanszírozásra?
3. A pályázatok alapján megítélt támogatások sikerességének milyen indikátorai, mérőszámai vannak?
4. A pályázatok alapján megítélt támogatások segítségével hány új munkahely jött létesült, amint az a "Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése" című projektdokumentum 12. oldalán nevesített célként szerepel?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2015. március 9.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Buza Orsolya,

1 Melléklet

Tisztelt Erdélyi Katalin!

Kazincbarcika Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala képviseletében
eljárva, 2015. március 9. napján "SH/1/1 kisprojektek" címmel
előterjesztett közérdekű adat kiadása iránti kérelmére, csatoltan
megküldöm az Ön részére, a kért adatokat tartalmazó táblázatot.

Tisztelettel: Kazincbarcika Város Önkormányzatának
                    Polgármesteri Hivatala
Képv.: dr. Buza Orsolya

Tisztelt dr. Buza Orsolya!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin