Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselőinek juttatásai

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselőinek munkabérét és munkabéren kívüli juttatásait illetve az általuk igénybe vett, de az egyetem által biztosított szolgáltatásokat (pl. hivatali autó, egyetemi mobiltelefon) és ezek költségeit, havi bontásban, kinevezésüktől kezdve 2016. október 31-ig.

A Semmelweis Egyetem jelenlegi vezető tisztségviselői a tanévkönyv szerint:
rektor
kancellár
rektorhelyettesek
dékánok
doktori tanács elnöke
műszaki főigazgató
gazdasági főigazgató
jogi és igazgatási főigazgató
emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Kérem, hogy a vezetői megbízáson felül további kifizetések adatait ne adják meg, amennyiben azok nem a vezetői megbízáshoz, hanem egyéb (pl. tudományos, oktatói) tevékenységhez kapcsolódnak, mert álláspontom szerint ezek olyan személyes adatok, melyek közérdekből történő megismerése nincs előírva.

Mivel a jelenlegi kancellárról a kért adatokat az egyetem jogi és igazgatási főigazgatója 77539-9/KSJIF/2016 iktatószámú levelében már megküldte, és ezek
http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...
címen jelenleg is elérhetőek, így a mostani adatigénylés teljesítése során az adatok újbóli megküldésére nem tartok igényt.

Azon tisztségviselő esetén, aki a közérdekű adatigénylés teljesítésében közvetlenül részt vesz (pl. jogi és igazgatási főigazgató, emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató), az adatokat közvetlen felettese vagy munkáltatója hitelesítse.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

81889-4/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8057 email]> 2016.11.28. 6:03
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a
Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselőinek munkabérét és munkabéren
kívüli juttatásait illetve az általuk igénybe vett, de az egyetem által
biztosított szolgáltatásokat (pl. hivatali autó, egyetemi mobiltelefon) és
ezek költségeit, havi bontásban, kinevezésüktől kezdve 2016. október
31-ig.

A Semmelweis Egyetem jelenlegi vezető tisztségviselői a tanévkönyv
szerint:
rektor
kancellár
rektorhelyettesek
dékánok
doktori tanács elnöke
műszaki főigazgató
gazdasági főigazgató
jogi és igazgatási főigazgató
emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató

Kérem, hogy a vezetői megbízáson felül további kifizetések adatait ne
adják meg, amennyiben azok nem a vezetői megbízáshoz, hanem egyéb (pl.
tudományos, oktatói) tevékenységhez kapcsolódnak, mert álláspontom szerint
ezek olyan személyes adatok, melyek közérdekből történő megismerése nincs
előírva.

Mivel a jelenlegi kancellárról a kért adatokat az egyetem jogi és
igazgatási főigazgatója 77539-9/KSJIF/2016 iktatószámú levelében már
megküldte, és ezek
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...
címen jelenleg is elérhetőek, így a mostani adatigénylés teljesítése során
az adatok újbóli megküldésére nem tartok igényt.

Azon tisztségviselő esetén, aki a közérdekű adatigénylés teljesítésében
közvetlenül részt vesz (pl. jogi és igazgatási főigazgató,
emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató), az adatokat közvetlen felettese
vagy munkáltatója hitelesítse.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 28.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8057 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[3]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/request/semm...
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
3. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Tekintettel a közelgő ünnepekre és az egyetem közalkalmazottainak pihenéshez való jogára, a 2016. november 28-án a Semmelweis Egyetem vezető tisztségviselőinek juttatásai címmel benyújtott közérdekű adatigénylésemmel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig meghosszabbítom.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

3 Attachments

Iktatószám:  1541-4 /KSJIF/2017
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Mellékelten küldöm a kért adatokat. Az illetményadatok bruttó értékben
mindazokat az illetményelemeket tartalmazzák, amelyek a kért vezetői
tisztséghez tartoznak. Személyes gépkocsihasználatra a kancelláron kívül
csak a rektor jogosult. Kérem, hogy az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján
a közérdekből nyilvános személyes adatokat a célhoz kötött adatkezelés
elvének tiszteletben tartásával szíveskedjen felhasználni.
 
Üdvözlettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8057 email]> 2016. 12. 23.
11:47 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Tekintettel a közelgő ünnepekre és az egyetem közalkalmazottainak
pihenéshez való jogára, a 2016. november 28-án a Semmelweis Egyetem vezető
tisztségviselőinek juttatásai címmel benyújtott közérdekű
adatigénylésemmel kapcsolatban a közérdekű adat megismerésére irányuló
igény teljesítésére nyitva álló határidőt 2017. január 15-ig
meghosszabbítom.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Jogi és Igazgatási Főigazgató!

Adatszolgáltatását köszönöm. A dokumentumokat természetesen a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával fogom felhasználni.

Üdvözlettel: Csalami Ádám