Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Microsoft Excel Office programban készített táblázatban a Semmelweis Egyetem szenátorainak névsorát, mellette feltüntetve
1. szenátusi mandátumának kezdetét
2. szenátusi mandátumának végét
3. jogviszonyának típusát (közalkalmazotti vagy hallgatói)
4. jogviszonyának kezdetét
5. jogviszonyának végét
6. tisztségét, ha van (pl. rektor, intézetigazgató, HÖK elnök, tanszékvezető)
7. hány szenátusi ülésen vett részt

Amennyiben valamely szenátor e tisztséget többször töltötte be, úgy neve a táblázatban többször szerepeljen, és a 7. pont szerinti adat az aktuális időszak szerint kerüljön feltüntetésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

81248-2/KSJIF/2016
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján a közérdekű adat
megismerésére irányuló igény teljesítésére nyitva álló határidőt 15 nappal
meghosszabbítom.
 
Tisztelettel:
 
Dr. Kovács Zsolt
mb. jogi és igazgatási főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8028 email]> 2016.11.23. 19:16
>>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre Microsoft
Excel Office programban készített táblázatban a Semmelweis Egyetem
szenátorainak névsorát, mellette feltüntetve
1. szenátusi mandátumának kezdetét
2. szenátusi mandátumának végét
3. jogviszonyának típusát (közalkalmazotti vagy hallgatói)
4. jogviszonyának kezdetét
5. jogviszonyának végét
6. tisztségét, ha van (pl. rektor, intézetigazgató, HÖK elnök,
tanszékvezető)
7. hány szenátusi ülésen vett részt

Amennyiben valamely szenátor e tisztséget többször töltötte be, úgy neve a
táblázatban többször szerepeljen, és a 7. pont szerinti adat az aktuális
időszak szerint kerüljön feltüntetésre.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni,
akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítse a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2016. november 23.

Üdvözlettel:

Csalami Ádám

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #8028 email]

Ha a(z) Semmelweis Egyetem nem a(z) [SE request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem a Semmelweis Egyetem szenátorai címmel 2016. november 23-án benyújtott közérdekű adatigénylésem mihamarabbi teljesítését.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

Közérdekű, Semmelweis Egyetem

1 Melléklet

 
Iktatószám: 512-3/2017.
 
Tisztelt Adatigénylő!
 
Csatoltan küldöm az Ön által kért adatszolgáltatást. Az adatigénylése 7.
pontja tekintetében tájékoztatom, hogy a szenátusi ülésekről jelenléti
ívet vezetünk, külön nyilvántartás nincs arra vonatkozóan, hogy ki hány
szenátusi ülésen vett részt. A szenátusi ülésekről készült jelenléti ívek
főigazgatóságunkon személyesen megtekinthetők.
 
Üdvözlettel,
 
Dr. Kovács Zsolt
főigazgató

--------------------------------------------------------------------------

>>> Csalami Ádám<[FOI #8028 email]> 2017. 01. 02.
12:23 >>>
Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Kérem a Semmelweis Egyetem szenátorai címmel 2016. november 23-án
benyújtott közérdekű adatigénylésem mihamarabbi teljesítését.

Üdvözlettel: Csalami Ádám

idézett részek megjelenítése

Grósz Károly hozzászólt ()

Ádám nézem ezt, de nem tudom mit akarsz ebből kihozni?

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Szerintem ez egy nagyobb anyagnak a része. Ha ezt kiadják, akkor majd lehet erre hivatkozni. Olyan ez mint a sakk, minden lépéssel egy nagyobb tervet készítesz elő. Nem kell egy lépésből nyerni, hanem lassan építkezni. Ha valaki gyorsan akar előbbre jutni, akkor a nagy igyekezetben megbotlik. A sietségnek meg sosincs jó vége. Szerintem ilyen adatigénylésekre van szüksés. Ezek lehetnének a honlapon is, akkor meg miért nincsenek. Kellenek az ilyen kis téglák, hogy épüljön a vár, mert végülis ez a demokrácia.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Az adatigénylésre azért volt szükség, mert az alábbi honlapon látszik, hogy a szenátusnak hallgatói tagjai is vannak.
http://semmelweis.hu/az-egyetemrol/testu...

Arra, hogy a hallgatói önkormányzat szenátorokat választott, amúgy a leghalványabb jel sem utalt (a fenti honlapon kívül). Ezért kíváncsi voltam, hogy ők az előző szenátorok, vagy a mostaniak, illetve ki delegálta őket: az elnök kénye-kedve szerint, vagy valami legitim testület. Szerencsére ez utóbbi: "HÖK Küldöttgyűlése a Szenátus tagjává választotta".

És ami plusz információ kiderült: 2016. szeptember 26. és november 22. körül küldöttgyűlési ülés volt, valószínű hogy még aznap. Ez megkönnyíti azoknak a közérdekű adatigénylőknek a dolgát, akik a többi küldöttgyűlési jegyzőkönyvre is kíváncsiak.

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ami Rákoviczky Emmánuel hozzászólását illeti: a lista egyedül azért lett kikérve, hogy lehessen tudni, kik a hallgatói szenátorok (és általában a szenátorok). Más szándék, sakkhúzás nem volt mögötte.
Az természetesen előfordulhat, hogy ez az anyag később nagy jelentőségre tesz szert. Pl.: ha kiderül, hogy a szenátusi helyre pályázatot kell kiírni, és nem írtak ki, stb.
Abban egyetértünk, ez akár a honlapon is kint lehetett volna, semmi extra sincs benne.

Rákoviczky Emmánuel hozzászólt ()

Mondtam én. A Csalaminak nem kell a szomszédba mennie egy kis kurázsiért.

Dobos András hozzászólt ()

Szerintem Rákoviczky Emmánuel egy belső ember, valami hökvezető lehet.
Tudja, hogy ez egy nagyobb, kínosabb anyag része!

Csalami Ádám hozzászólt ()

Ha valóban így van, akkor követjük Emmánuel jó tanácsát és alaposabban utánanézünk az egyes szenátoroknak, különösen a hallgatói szenátoroknak.

Kiss Hanga Klára hozzászólt ()

Akinek nincs rejtegetnivalója, annak nincs mitől félnie.

Egyáltalán nem terveztük, hogy a hökös szenátorokkal bővebben foglalkozunk. Főleg úgy, hogy Vámosi, aki állítólag mandátum nélkül is bejárkált szavazgatni, már nincs ott.

De ha már a kedves Emmánuel így felhívta rá a figyelmünket, hogy itt van még más is, akkor a végére fogunk járni.