Semmelweis Egyetem Neurológia szakképzés kompetenciái

Kovalkovics István (Fiók felfüggesztve) made this Közérdekűadat request to Semmelweis Egyetem

This request has been closed to new correspondence. Contact us if you think it should be reopened.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Semmelweis Egyetem munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Kovalkovics István (Fiók felfüggesztve)

Tisztelt Semmelweis Egyetem!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, hogy http://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes... oldalon meghirdetett, "neurológiai szakképzés"-ben szereplő alábbiakban részletezett törzsképzési programban - külön - külön részletezve - megszerezhető kompetenciák, az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint szíveskedjen feltölteni a kimittud.atlatszo.hu weboldalra.

1,5 hó gyakorlat intenzív terápiás osztályon
3 hó gyakorlat II. v. III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktató kórházi sürgősségi betegellátó osztályon
1 hó OMSZ mentőgyakorlat
2 hét transzfúziós tanfolyam
1 hó törzsképzési tanfolyam
3 hó sürgősségi neurológia, lysist végző stroke-centrumban, ITO-n
3 hó belgyógyászati gyakorlat
1 hó pszichiátriai gyakorlat
1 hó idegsebészeti gyakorlat
9 hó általános neurológiai gyakorlat
1 hó klinikai elektrofiziológia
2 hó epileptológia
2 hó neuroradiológia
3 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia lysist végző stroke centrumban, ITO-n
1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika
1 hó pszichiátria
1 hó idegsebészet
2 hét neuro-infektológia
6 hét gyermek-neurológia
1 hó neuro-rehabilitáció
4 hó neurológiai ambulancia
18 hó általános neurológiai osztályos gyakorlat

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 22.

Üdvözlettel:

Kovalkovics István