Tisztelt Külügyminisztérium!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hogy konzulátusonkénti bontásban 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 és 2013 évek eddig eltelt időszakában, összesen hány darab un. schengeni vízumot adtak ki, valamint milyen országok állampolgárai számára a következő konzulátusokon:

Szaúd Arábia-Rijád
Egyesült Arab Emírségek - Abu Dhabi
Kuvait - Kuvait
Katar -Doha

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 10.

Üdvözlettel:

Közérdekű Adatigénylések, Külügyminisztérium

Mong Attila részére
E-mail: [1][FOI #1647 email]
 
Tisztelt Mong Attila!
 
2013. október 10-én küldött közérdekű adatigénylésére az alábbi
tájékoztatást adja a Külügyminisztérium:
 
Szaúd Arábia-Rijád, Egyesült Arab Emírségek - Abu Dhabi, Kuvait - Kuvait
és Katar -Doha konzulátusokon az Ön által megjelölt 2008-2013 közötti
időszakban a következő számú rövid távú beutazásra jogosító C-vízumok
kiadására került sor.
 

Rijád Abu Dhabi Kuvait Doha
2008 356 db 769 db 345 db 207 db
2009 341 db 597 db 305 db 274 db
2010 358 db 561 db 199 db 231 db
2011 436 db 897 db 443 db 291 db
2012 2190 db 1309 db 714 db 495 db
2013 1229 db 1328 db 749 db 925 db

 
Tájékoztatjuk, hogy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény értelmében a kérelmezők
állampolgárságára vonatkozóan a központi idegenrendészeti nyilvántartást
kezelő szerv szolgáltathat adatot, amely Magyarországon a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal.
 
Hivatkozva az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (2) bekezdésére, szeretnénk a 
figyelmébe ajánlanák a következő linket, ahol a 2010-2012-es évekre
vonatkozóan a schengeni államok által kibocsátott rövid távú vízumokról
található statisztika:
[2]http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/wha...
 
Üdvözlettel:
 
Gergály-Lukács Éva
osztályvezető
Sajtó Főosztály
Közkapcsolati Osztály
 

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Gergály-Lukács Éva!
Nagyon szépen köszönjük a választ
Üdv és tisztelettel:
Mong Attila