Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

1., Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Pest Vármegyei Kormányhivatal által U. Ákos számára megküldött, PE/KTHF/17493-2/2024. számú tájékoztató levélben hivatkozott MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYVEKET, melyek alapján megállapításra került, hogy a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. gödi telephelyének légszennyező pontforrásain a 2020. tárgyévben 0,354 tonna, a 2022. tárgyévben 6,742 tonna NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) került kibocsátásra.

2., Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre azokat az adatokat, információkat tartalmazó dokumentumokat, melyek alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal megállapította azt a PE/KTHF/17493-2/2024. számú tájékoztató levelében szereplő állítást, miszerint "A Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. 2021. évre vonatkozó légszennyezés mértéke éves jelentésben szereplő kibocsátási adatai csupán becsült mennyiségek, vagyis azok nem mérési jegyzőkönyveken alapultak.(...)."

Kérem szíves tájékoztatását arról, hogy a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Mérőközpontja 2019. 01.01.-től jelen adatigénylés időpontjáig végzett-e légszennyezettség-méréseket, s ha igen, hány légszennyezettség-mérést végzett a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt. gödi telephelyén (Göd, Schenek I. u. 1.).

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 7.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

A dokumentumokat tartalmazó CD-t a megjelölt időpontokban irodájukban átvenni nem tudom, mert 9-16 óráig munkaidőben dolgozom, és szabadságot kéne kivennem, hogy vidékről Budapestre utazva azt átvegyem.
Ezen kívül CD-leolvasóval sem rendelkezem, így a dokumentumokat CD-ről letölteni nem tudom.
Kérem, hogy a dokumentumokat óriásfájlként, pl. Wetransferrel küldje el, vagy töltse fel a kimittudatlatszo.hu felületre több e-mail-ben.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa