Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely víztermelő és monitoring kutak engedélyei és vizsgálati dokumentumai

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Samsung SDI Magyarország Zrt. számára a gödi telephelyen (2131, Göd Ipartelep) megvalósult víztermelő kutakra és monitoring kutakra 2005-ben kiadott, többször módosított, 2025. december 31. napjáig hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyt.

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. a gödi telephelyén (2131, Göd Ipartelep) lévő víztermelő kutakból és monitoring kutakból a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favir.) és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (Együttes rendelet) alapján történt mintavételezések és vizsgálatok dokumentumait 2016.01.01-től 2018.01.01-ig.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. január 5.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

[Subject only] RE: Közérdekű adatigénylés - Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely víztermelő és monitoring kutak engedélyei és vizsgálati dokumentumai - Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

idézett részek megjelenítése

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

[Subject only] RE: Közérdekű adatigénylés - Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely víztermelő és monitoring kutak engedélyei és vizsgálati dokumentumai - Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!

A 2022. január 5-én benyújtott adatigénylésem 2. pontjában felsorolt adatokat nem kaptam meg. Kérem, szíveskedjék a január 5-én benyújtott adatigénylés 2. pontjában szereplő adatigénylésre választ küldeni, az adatigénylés 2. pontjában szereplő kért adatok megküldeni:

2., a Samsung SDI Magyarország Zrt. a gödi telephelyén (2131, Göd Ipartelep) lévő víztermelő kutakból és monitoring kutakból a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (Favir.) és a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (Együttes rendelet) alapján történt mintavételezések és vizsgálatok dokumentumait 2016.01.01-től 2018.01.01-ig.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Ugyfelszolgalat, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

[Subject only] RE: Internal review of Közérdekűadat igénylés - Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephely víztermelő és monitoring kutak engedélyei és vizsgálati dokumentumai

idézett részek megjelenítése

Tisztelt FKI Ugyfelszolgalat!
Tisztelt dr. Győrfi Gábor tű. alezredes!

Június 24-én küldött válaszában téves információ szerepel:
"A tárgyi adatigénylés vonatkozásában bírósági per indult a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, amelyben 2022. június 3-án, 10.P.85.322/2022/14. számon elsőfokú ítélet (továbbiakban Ítélet) született. Tekintettel arra, hogy sem a 15 napos fellebbezési határidő, sem az Ítéletben meghatározott 15 napos teljesítési határidő még nem telt le, így az adatigénye idő előtti."

Tájékoztatom, hogy a tárgyi adatigénylés vonatkozásában NEM INDULT BÍRÓSÁGI PER. A tárgyi adatigénylésem a 2016. január 1-től 2018. január 1-ig történt mintavételezések és vizsgálatok dokumentumainak kiadására vonatkozik, a bírósági ítélet pedig 2018. január 1. utáni időszak monitoring adataira vonatkozik.

Ezért kérem, az adatigénylésemre válaszolni szíveskedjék.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. június 28.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet