Samsung SDI Magyarország Zrt. által benyújtott Monitoring Terv

Kézbesítési hiba vagy valami hasonló történt, amelyet a KiMitTud csapatának ki kell javítania.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) számára a Samsung SDI Magyarország Zrt. (továbbiakban: Zrt.) által benyújtott Monitoring Tervet ( ennek leírása az alábbiak szerint)

2., az Igazgatóság határozatát a Zrt. által benyújtott Monitoring Terv elfogadásáról

A Göd, 056 hrsz. alatti Samsung SDI akkumulátorgyártó üzem területén tervezett T7 jelű szikkasztótározó vízjogi létesítési engedélyének - Vízikönyvi szám: 6.2/d/492; Hiv.szám: 35100-3991/2022.ált.- 4.1./24. pontjában a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Monitoring Terv benyújtását írta elő a Zrt. számára 2022. május 31-i határidővel. Mivel a Zrt. a megadott határidőre a Monitoring Tervet nem nyújtotta be, az Igazgatóság végrehajtás elrendelése tárgyú határozatában 2022. június 24 -ig kötelezte a Zrt.-t a Monitoring Terv benyújtására.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2022. október 17.

Üdvözlettel:

Szegedi Ákos

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    mFKI v lasz Szegedi kos adatig nye hosszabb t s signed 10247877 3 20221028134421.pdf

    322K Download View as HTML

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet