SAMSUNG SDI gödi telephelyének csapadékvíz-elvezetésére és technológiai szennyvízkezelésére és -elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedély

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság nem kapta meg a kért információt.

Tisztelt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
a Göd, SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. telephelyének csapadékvíz-elvezetésére és technológiai szennyvízkezelésére és -elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyt. Ügyszám: 35100/5878/2022.ált. sz.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. március 16.

Üdvözlettel:

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    mhosszabb t s Bodn r Zsuzsa adatig ny re csapad kv z FKI J signed 11876238 8 20240328142750.pdf

    244K Download View as HTML

Tisztelt FKI Hivatal!

Közadatigénylésem válaszadási határidejét az Infotv. 29. § (2) pontjára hivatkozva hosszabbította meg 15 nappal. A határidő-hosszabbítás nem felel az Infotv. 29. § (2) rendelkezésének, mely szerint
"Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

Kérem, indokolja, hogy az Infotv. 29. § (2) bekezdésének mely pontja alapján döntött a Göd, SAMSUNG SDI Magyarország Zrt telephelyének csapadékvíz-elvezetésére és technológiai szennyvízkezelésére és elvezetésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyre vonatkozó közadatigénylés teljesítésének meghosszabbításáról:

– az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik?
– az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár ?

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

FKI Hivatal, Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság

1 Melléklet

  • Attachment

    mFKI v lasz Bodn r Zsuzsa 03.18 ai adatig ny re 2.v ltozat VVF javaslat....signed 11876238 14 20240419121108.pdf

    264K Download View as HTML