Samsung SDI gödi telephelye teljes körű környzetvédelmi felülvizsgálata

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2023. június 19. napján kelt, a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát elrendelő határozatát.

2, Pest Vármegyei Kormányhivatal 2023. június 19. napján kelt a Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi telephelyének teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát elrendelő határozatnak a Pest Vármegye Kormányhivatal oldalán közzétett hirdetményét.

A dokumentumokat a Dunakeszi Járási Ügyészség B.988-11/2022. számú, július 27-én kelt Határozata (továbbikban: Határozat) alapján kérem. A Határozat megállapítja: "A Pest Vármegyei Kormányhivatal 2023. június 19-én kelt határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelezte a Samsung SDI Magyarország Gyártó és Értékesítő Zrt-t a gödi telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában."
A Határozat: https://drive.google.com/file/d/1lDIi7O5...

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. augusztus 4.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

3 Attachments

Üdvözlettel: