Samsung SDI gödi gyára számára kiszabott bírság használatbavételi engedély nélküli működés miatt

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Pest Megyei Kormányhivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1., A Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára ( 2131 Göd, Ipartelep, 056. hrsz.) (továbbiakban: Beruházó) számára a B és C zóna engedély nélküli használata ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal építésfelügyeleti hatóság által másodszor kiszabott bírságról szóló határozatot valamint a bírság kiszabásához kapcsolódó hatósági ellenőrzések dokumentumait (jegyzőkönyveit).

2., A Beruházó számára a G és K zóna használatát megtiltó határozatot, valamint a határozatot megalapozó hatósági ellenőrzések dokumentumait (jegyzőkönyveit.)

A Pest Megyei Kormányhivatal a PE-06/KTF/00703-196/2021. számú, Dr. Tarnai Richárd kormánybiztos nevében és megbízásból írt tájékoztató ezt írja: "A Pest Megyei Kormányhivatal részére megküldött tárgyi levelében foglaltakra válaszul tájékoztatom arról, hogy építésügyi hatáskörben a Göd, 056. hrsz. alatti ingatlanon álló akkumulátor gyártó üzem főépületében hatósági engedély nélkül használatba vett B és C zóna használata, valamint a G és K zóna használata megtiltásra került. A telephelyen a B és zóna használata ügyében eddig két ízben került az építésfelügyeleti hatóság által bírság kiszabásra a jogszabály által előírt legmagasabb összegben."

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. szeptember 8.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

A 2011. évi CXII. törvény [ Info tv. ] 29. § (1) szerint "A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget". Szeptember 8-án küldött adatigénylésem válaszadási határideje az Info tv. szerint szeptember 23-án lejárt, ezért kérem, az adatigénylésemre választ küldeni szíveskedjék.

Az adatigénylés válaszadási határidejének meghosszabbításáráról a 521/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet 1. § (3) szerint az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell. "Az Infotv. 29. § (1) bekezdésétől eltérően a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő, az Infotv. szerinti közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő 45 napon belül tesz eleget, ha valószínűsíthető, hogy az igénynek az Infotv. 29. § (1) bekezdése szerinti határidőben való teljesítése a közfeladatot ellátó szerv veszélyhelyzettel összefüggő közfeladatai ellátását veszélyeztetné. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell."

A Pest Megyei Kormányhivatal az adatigénylésem benyújtását követő 15 napban nem tájékoztatott a válaszadás határidejének meghosszabbításáról, ezért kérem a válaszadás teljesítését a szeptember 8-án küldött adatigénylésemre:

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre
1., A Samsung SDI Magyarország Zrt. gödi akkumulátorgyára ( 2131 Göd, Ipartelep, 056. hrsz.) (továbbiakban: Beruházó) számára a B és C zóna engedély nélküli használata ügyében a Pest Megyei Kormányhivatal építésfelügyeleti hatóság által másodszor kiszabott bírságról szóló határozatot valamint a bírság kiszabásához kapcsolódó hatósági ellenőrzések dokumentumait (jegyzőkönyveit).

2., A Beruházó számára a G és K zóna használatát megtiltó határozatot, valamint a határozatot megalapozó hatósági ellenőrzések dokumentumait (jegyzőkönyveit.)

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. október 6.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa