Samsung SDI gödi gyára használatbavételi engedélyei és a használatbavételi engedélyezései eljárás megszüntetésének dokumentumai

Bodnár Zsuzsa made this Közérdekűadat request to Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) gödi akkumulátorgyára "B" és "C" zónája számára kiadott használatbavételi engedélyt, illetve a PE/ETDR-EP/6616-28/2020 ügyszámú, az akkumulátorgyár főépületének "B" és "C" zónával történő bővítése használatbavételi engedélyezési eljárása ügyében hozott megszüntető végzést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat, melyeket Göd Város Önkormányzata mint az engedélyezési eljárásban résztvevő ügyfél megkapott.
2. a 056. hrsz-on építési engedélyt kapott Modul Pack összeszerelő csarnok (építkezés IV. üteme) használatbavételi engedélyét, melyet Göd Város Önkormányzata mint az engedélyezési eljárásban résztvevő ügyfél megkapott.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. január 24.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Városháza - Göd, Göd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

1 Attachment

Tisztelt Cím,

 

Mellékeljük a válaszlevelünket az adatkérésre vonatkozóan.

 

Üdvözlettel,

 

Göd Város Önkormányzata

Gödi Polgármesteri Hivatal

 

Tisztelt Városháza - Göd!

Köszönöm az adatigénylésre adott választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa