Samsung SDI 1. gödi gyárának bővítéséhez kiadott környezetvédelmi engedély

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1. A SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) I. gyár Főépületének déli bővítésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt valamint a környezetvédelmi engedélyezési eljáráshoz készített Előzetes Vizsgálati Dokumentációt. Az 1. számú Főépület déli bővítésének katasztrófavédelmi engedélyezéséhez készített Biztonsági jelentés: http://www.pestmegye.hu/images/2020/Godi...
2. Kérem, szíveskedjék megküldeni részemre azt az adatot, hogy a SAMSUNG SDI Magyarország Zrt. (2131 Göd, Ipartelep ) számára hány környezetvédelmi engedélyt adott ki 2016 óta a Pest megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi (és Bányafelügyeleti) Főosztálya (továbbiakban: Járási Hivatal) és szíveskedjék ezen környezetvédelmi engedélyek ügyiratszámát és kiadásuk időpontját megadni.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. október 29.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa
atlatszo.hu

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az október 29-én benyújtott adatigénylésemre a jogszabályi előírásoknak megfelelően 15 napos határidőn belül adandó választ.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2020. november 13.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Tisztelt Adatigénylő!
Dr. Cserkúti Szabolcs főosztályvezető úr nevében és megbízásából csatoltan
küldöm a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Bányafelügyeleti Főosztály tárgyi levelét, szíves tájékoztatásul.

Üdvözlettel:

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók! Tisztelt Cserkúti Szabolcs!

Az adatigénylésre adott válasz ellentmond az OKIR HNYR-ben található adatoknak.
A Pest megyei Kormányhivatal nem csak 2016-ban adott ki környezetvédelmi engedélyt a Samsung SDI Magyarország Zrt gödi gyára számára. A PE-06/KTF /10625-20/2018. számú 2018. május 17-én kelt engedélyt a Lítiumos akkumulátor-gyártó üzem II. ütemére adta ki a Pest megyei Kormányhivatal. A 2020-ban kiadott engedély száma PE-06/KTF/04968-22/2020, melyet szintén a Samsung SDI bővítésére kiadott környezetvédelmi engedély.
Kérem szíves magyarázatát, hogyha ezek nem környezetvédelmi engedélyek, akkor minek nevezhető, hiszen ezeket a területileg illetékes hatóság adta ki a beruházó számára, kimondják, hogy a bővítésnek jelentős környezeti hatása nincs, környezetvédelmi hatásvizsgálat eljárás lefolytatása nem szükséges. Ugyanezt mondta ki a 2016-os engedély.
Kérem szíves magyarázatát, hogy a Samsung 1. számú gyárának Déli bővítéséhez mely hatóságok adtak ki és milyen engedélyeket. Kérem, tájékoztasson, ki az adatkezelője a Déli bővítéshez kiadott környezetvédelmi vagy építési engedélynek, ha nem a Pest megyei Kormányhivatal, illetve annak szakhatóságai.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Köszönöm a választ.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Attachments

Üdvözlettel: