Samsung Magyarország Zrt. gödi telephely működésére vonatkozó dokumentumok a 106.K.700.274/2024/8-I. számú bírósági végzés végrehajtása ügyében

Az igénylést már régen meg kellett volna válaszolni. A vonatkozó jogszabály értelmében a(z) Pest Megyei Kormányhivatal munkatársainak már ki kellett volna adniuk a kért adatokat. (részletek). Panaszt nyújthat be a következő időpontig: belső felülvizsgálat kérése .

Tisztelt Pest Vármegyei Kormányhivatal!

Hivatkozva a Pest Vármegyei Kormányhivatal 2024. május 22én kelt közleményére (http://os.mti.hu/hirek/186179/a_pest_var...
http://os.mti.hu/hirek/186180/a_pest_var...),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő:

1., Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni azt a Pest Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) által kiadott határozatot (dokumentumot) melyben a Kormányhivatal – a 106.K.700.274/2024/8-I. számú bírósági végzésre hivatkozva – elrendeli, hogy a Samsung SDI Magyarország Zrt. (továbbiakban: Samsung Zrt.) gödi telephelyén (2132 Göd, Schenek I. u. 1.) a kazánok működését korlátozzák, s a kazánok csak összesen legfeljebb 50 MWth névleges hőteljesítménnyel üzemeltethetők.

2., Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni azt a Kormányhivatal által kiadott határozatot (dokumentumot), melyben a Kormányhivatal elrendeli, hogy a Samsung Zrt. gödi telephelyén „más tevékenységek mértékét is az egységes környezethasználati engedély nélkül végezhető szintre kell csökkenteni.”

3., Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni a Kormányhivatal azon vizsgálati dokumentumait, melyek igazolják, hogy a Kormányhivatal vizsgálta és ellenőrizte a 106.K.700.274/2024/8-I. számú bírósági végzés rendelkezéseinek végrehajtását, valamint a Samsung Zrt. gödi telephelyének működését 2024. április 24. és jelen adatigénylés időpontja között.

4., A Pest Vármegyei Kormányhivatal álláspontja szerint a 106.K.700.274/2024/8-I. számú bírósági végzés a Samsung-gyár számára több pont- és zajforrás tekintetében az egységes környezethasználati engedélyben szereplő határértékeket vagy korlátozásokat hatályon kívül helyezte. Kérem szíveskedjék elektronikus másolatban megküldeni azt a Kormányhivatal által kiadott határozatot (engedélyt), mely jelenleg szabályozza a Samsung-gyár számára a pont- és zajforrások tekintetében a kibocsátási határértékeket.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 27.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Zöldhatóság Központi postafiók, Pest Megyei Kormányhivatal

2 Melléklet

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Az adatigénylésem 30 napra hosszabbított határideje június 26-án lejárt, de nem kaptam választ az Infotv. jogszabályi előírásai ellenére.

Kérem, az adatigénylésemre szíveskedjenek a mai napon választ küldeni.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

A május 27-én küldött adatigénylésem 30 napra hosszabbított válaszadási határideje június 26-án lejárt.
Szíveskedjen választ küldeni.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Harmadik emlékeztető: az adatigénylésem 30 napra hosszabbított határideje június 26-án lejárt. Jogsértő módon nem kaptam az Infotv. rendelkezései alapján határidőben választ.

Kérem, hogy az adatigénylésemre a válaszadást pótolni szíveskedjék.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Negyedik emlékeztető: május 27-én küldött adatigénylésemre határidőben nem kaptam választ.
Kérem, az adatigénylésemre az Infotv. előírásainak megfelelően válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:

Bodnár Zsuzsa

Tisztelt Zöldhatóság Központi postafiók!

Ötödik emlékeztető: adatigénylésemre 38 napja nem kaptam választ.
Kérem, az adatigénylésemre a jogszabályi előírásoknak megfelelően válaszolni szíveskedjék.

Üdvözlettel:
Bodnár Zsuzsa