Salgó Vagyon Kft, Strand Hotel

Az igénylést elutasította a(z) Nógrád Megyei Kormányhivatal.

Tisztelt Nógrád Vármegyei Kormányhivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre a Salgó Vagyon Kft (3100 Salgótarján, Munkásotthon tér 1.) tulajdonát képező, 3100 Salgótarján, Camping út 5. szám és 2421 hrsz. alatti ingatlanon álló, korábban hotelként használt épület vonatkozásában, a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal által 2023 évben kiadott bírságot tartalmazó, és/vagy kötelezettségek teljesítését előíró határozatokat.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2023. október 21.

Üdvözlettel:
Haufpankler Ilona

Serfőző Marianna, Nógrád Megyei Kormányhivatal

1 Melléklet

Tisztelt Címzett!
Csatolom a tárgyban jelzett iratot további szíves felhasználásra.
Tisztelettel
Serfőző Marianna
titkársági szakügyintéző
Nógrád Vármegyei Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Építésügyi Hatósági és Örökségvédelmi Osztály
3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
E-mail: [1][email address]
Telefon: 32/620-754 / IP: 43454

References

Visible links
1. mailto:[email address]