Sajtótermék-vásárlás 2008-2012

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre,hogy a 2008-2012 közötti időszakban

- mely sajtótermékeket (újságokat)
- mely intézményeik részére
- mekkora példányszámban
- milyen célból
- mekkora összköltségen vásárolták meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2012. augusztus 10.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Fábián Márta, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete 5/2012. (II.09.) sz. rendeletében 2012. augusztus
06-17. között igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt a
Hivatal zárva tart.

Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály az igazgatási szünet ideje
alatt 8.15-12.00 óráig tart nyitva, mely idő alatt lakcímbejelentéssel,
okmányok kiadásával és gépjármű forgalomból történő kivonásával, továbbá
születéssel és halálozással kapcsolatos anyakönyvezési ügyek intézhetőek.
Továbbá ez idő alatt telefonos ügyfélszolgálatot biztosítunk, ezért a
rendkívüli és halasztást nem tűrő ügyek intézése a + 36 1/459-2186-os
telefonszámon történik.

Levelére az igazgatási szünetet követően fog érdemben választ kapni.

Megértését és türelmét köszönöm.

 

Tisztelettel:

 

Rimán Edina

jegyző

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

dr. Varga Adrien, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Asszonyom/Uram!

 

Tájékoztatom, hogy a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
2012.08.06. és 2012. 08.20. között igazgatási szünetet tart.

 

Továbbá tájékoztatom, hogy 2012.08.21. és 2012.08.27. között nem vagyok
elérhető.

 

Köszönettel:

 

            dr. Varga Adrienn

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Tisztelt dr. Varga Adrien!

2012.aug.10-én kelt adatigénylésemre a jogszabály értelmében azonnal, de legkésőbb 2012.aug.25-ig válaszolniuk kellett volna.

Tekintettel arra, hogy az automata válaszlevélben jelzett, 2012.08.06. és 2012. 08.20. közötti igazgatási szünetnek már vége, valamint 2012.08.27. óta már Ön is elérhető, bízom benne, hogy törvényi kötelezettségüknek eleget téve a kért adatokat mielőbb elküldik részemre.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

dr. Ludvai Erzsébet, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Erdélyi Katalin!

2010. augusztus 10-én érkezett közérdekű adatigénye teljesítése céljából
-a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Ügyosztályánál és a Jegyzői Kabinet
Üzemeltetési Csoportjánál rögzített adatok alapján- az alábbi
tájékoztatást adjuk.

Az alább részletezett felsorolás tartalmazza a 2008-2012. közötti
időszakban -előfizetés és egyedi vásárlás alkalmával- beszerzett
rendszeresen megjelenő sajtótermékeket, újságokat.

A lenti felsorolásban feltüntettük a Polgármesteri Hivatal, illetve az
Önkormányzat költségvetési szervei számára vásárolt újságokat is.

Ahol külön mennyiségként nem került feltüntetésre példányszám, ott 1
példányt kell érteni, és ahol felhasználási helyként külön nem került
feltüntetésre költségvetési intézmény, ott a Polgármesteri Hivatalt kell
érteni.

Kérésének megfelelően megjelöltük azt is, hogy mely sajtóterméket mekkora
összköltségen vásároltuk meg.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 3.§ 5. pontja szerinti olyan rögzített információ
nem áll rendelkezésre, amely a sajtótermékek vásárlásának célját
rögzítené.

 

2008.

 

Előfizetés:

- Gyermekvédelmi Hírlevél: 2008. 01. 01-2008. 12. 31.,  5.124,- Ft

- Közbeszerzési kérdések és válaszok:  2008. 01. 01-2008. 12. 31.,
25.914,- Ft

- Munkajog kérdések és válaszok: 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 24.192,- Ft

- Közoktatási kérdések és válaszok: 2008. 01. 01-2008. 12. 31.,  16.317,-
Ft

- Fejlesztő pedagógia: 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 5.880,- Ft

- Humánpolitikai Szemle: 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 22.680,- Ft

- Társadalombiztosításról Mindenkinek: 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 
5.040,- Ft

- Munkajog Hírlevél: 2008. 01. 29-2009. 01. 29., 24.035,- Ft

- Iskolaszolga XIX. évfolyam 2008-2009. 9.500,- Ft

- ÉN&A TB: 2008. 06. 01-2009. 04. 30. 26.040,- Ft

- Munkaügyi Tanácsadó: 2008. 05. 01 - 2009. 04. 30., 17.640,- Ft

- Önkormányzati Hírlevél: 2008. 07. 01-2009. 06. 30., 33.117.- Ft

- Munkaügyi Értesítő: 2008. 11. 01-2009. 10. 31., 26.800,- Ft

- Magyar Demokrata (2 példány): 2008. 01.01-2008. 12. 31., 36.194,- Ft

- Magyar Hírlap: (3 példány) 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 110.229,- Ft

- Magyar Nemzet: (3 példány) 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 91.200,- Ft

- Népszabadság: (6 példány) 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 167.314,- Ft

- Népszava: (1 példány) 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 24.571,- Ft

- Nemzeti Sport: (1 példány) 2008. 01. 01-2008. 12. 31., 31.429,- Ft

 

- Füles: 2008. 01.01-2008. 12. 31., 53.102 ,- Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4.Őszikék Idősek Klubja

5. Mátyás Klub

6. Reménysugár Idősek Klubja

7. Ezüstfenyő Gondozóház

 

- Élet és Tudomány (Polgári Védelem részére): 2008. 04. 01-2008. 12. 31.,
9.000,-Ft

- Napi Ász: 2008. 04. 01-2008. 12. 31., 23.988,- Ft

- Ügyes: Őszikék Idősek Klubja részére 2008. 04. 01-2008. 12. 31., 2.925,-
Ft

 

- 33+ 1 Vicc: 2008. 04. 01-2008. 12. 31., 12.000,- Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja Víg u. 18. 

4. Szenvedélybetegek Klubja

5. Reménysugár Idősek Klubja

6. Ezüstfenyő Gondozóház

 

Egyedi sajtótermék vásárlások:

- 1000 db Források, fejlesztések, finanszírozások kiadvány, 360.000,- Ft

- HVG TB különszám: (3 példány a Polgármesteri Hivatal részére): 8.850,-
Ft

- HVG Adó különszám: (2 példány a Polgármesteri Hivatal részére) 6.180,-
Ft

- Adó Kódex (2 példány a Polgármesteri Hivatal részére) 4.720,- Ft

- Szabad Föld: 180,- Ft

 

 

 

2009.

 

Előfizetés:

- Munkajog kérdések és válaszok: 2009. 01.01-2009.12. 31., 26.796,- Ft

- Iskolaszolga: XX. évfolyam 2009-2010. 10.000,- Ft

- Élet és Tudomány: (Polgári Védelem részére) 2009. 01. 01-2009. 09. 30.,
8.000,- Ft

- Katasztrófavédelem (2 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 4.800,- Ft

- HR vezetők fóruma: 2009. 02. 06-2010. 02. 05., 18.050,- Ft

- Munkajog Hírlevél: 2009. 01. 30-2010. 01. 29., 26.450,- Ft

- Társadalombiztosításról Mindenkinek: 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 5.292.-
Ft

- Amaro Drom folyóirat: 2009. 01.01-2009. 12. 31., 3.600,- Ft

- Humánpolitikai Szemle: 2009. 01.01-2009. 12. 31., 23.604,- Ft.

- Adó folyóirat: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 15.015,- Ft

- Chip Számítógépes Magazin: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 12.540,- Ft,

- Köznevelés folyóirat: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 7.580,- Ft

- Óvodai Nevelés folyóirat: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 3.900,- Ft

- Új Pedagógiai Szemle: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 4.800,- Ft

- PC World: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 15.960,- Ft

- Fővárosi Közlöny (3 példány): 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 59.940,- Ft

- A Tanító: 2009. 02. 01-2010. 01. 31., 3.900,- Ft

- 168 óra (3 példány): 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 40.320,- Ft

- Napi Ász:  2009. 01. 01-2009. 12. 31., 29.460,-Ft

- Fejlesztő Pedagógia: 2009. 01.01-12. 31., 5.880,-Ft

- Iskolai Jogfutár: 2009. 04. 01-2010. 03. 31., 15.740,- Ft

- Munkaügyi Értesítő 2009. 11. 01-2010. 10. 31., 29.820,- Ft

- Magyar Narancs: (2 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 31.200,- Ft

- Magyar Hírlap: (2 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31. 73.320,-Ft

- Magyar Nemzet: (3 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31. 95.760,-Ft

- Népszabadság: (6 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31. 197.280,-Ft

- Népszava: (1 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 28.200,-Ft

- Magyar Demokrata: (2 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 37.440,-Ft

- HVG: (4 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 50.400,- Ft

- Élet és Irodalom: (2 példány) 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 31.200,- Ft

- Ügyes: Őszikék Idősek Klubja részére 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 4.140,-
Ft

- Blikk: 2009. 04. 01-2009. 12. 31.,17.784,- Ft

 

- Füles 2009. 01. 01-2009. 12. 31., 56.420,- Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4. Őszikék Idősek Klubja

5. Mátyás Klub

6. Reménysugár Idősek Klubja

7. Ezüstfenyő Gondozóház

 

- 33+1 Vicc:  2009. 01.01-2009. 12. 31., 15.600,- Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4. Mátyás Klub

5. Reménysugár Idősek Klubja

6. Ezüstfenyő Gondozóház

 

Egyedi sajtótermék vásárlások:

- National Geographic: (4 alkalommal 1-1 példány) 3.160,- Ft

- Napi ÁSZ: (2 alkalommal) 88,- Ft

- Élet és Irodalom: (2 alkalommal 2-2 példány) 1.584,- Ft

- Magyar Demokrata: (2 példány) 990,- Ft

- 168 Óra: (2 alkalommal 5 példány) 2.125,- Ft

- Magyar Narancs: (2 alkalommal 3 példány) 1.260,- Ft

- CHIP  Magazin: 1.995,- Ft

- PC-WORLD Magazin: 1.850,- Ft

- HVG: (4 példány) 1.260,- Ft

- Blikk: (5 alkalommal 15 példány) 1.160,- Ft

- Adó Kódex: (2 példány) 5.460,- Ft

- HVG Adó különszám: (3 példány) 9.270,- Ft

- HVG TB különszám (1 példány) 3.350,- Ft

 

 

2010.

 

Előfizetés:

- Köznevelés folyóirat: 2010. 02. 01-2011. 01. 31., 7.580,- Ft

- Óvodai nevelés: 2010. 02. 01-2011. 01. 31., 4.800,- Ft

- A Tanító: 2010. 02. 01-2011. 01. 31., 4.800,- Ft

- Élet és Irodalom: 2010. 01.01-2010. 12.31., 16.480,- Ft

- CHIP Magazin: 2010. 03. 01-2011. 02.28., 12.540,- Ft

- Fejlesztő Pedagógia: 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 6.195,- Ft

- Humánpolitikai Szemle: 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 28.539,- Ft

- Munkajog Hírlevél: 2010. 01. 30-2010. 12. 25., 27.710,- Ft

- Élet és Tudomány: (Polgári Védelem részére) 2010. 01. 01-2010. 06. 30., 
6.000,- Ft

- E-közbeszerzés: 2010. 02. 10-2011. 02. 09., 19.875,- Ft

- Iskolaszolga: XXI. évfolyam 2010-2011., 11.000,- Ft

- Iskolai Jogfutár: 2010. 04. 01-2011. 03. 3., 18.785,- Ft

- Közbeszerzési kérdések és válaszok: 2010. 01. 01-2010. 03. 31., 37.719,-
Ft

- Munkaügyi értesítő: 2010. 11. 01-2011. 10. 31., 30.030,- Ft

- Magyar Nemzet: (3 példány) 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 95.760,- Ft

- Magyar Hírlap (3 példány) 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 36.660,- Ft

- Népszabadság: (3 példány) 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 218.880,- Ft

- Népszava: (1 példány) 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 30.000,- Ft

- Magyar Demokrata: ( 2 példány) 2010. 01. 01-2010. 12. 31., 37.440,- Ft

- Blikk: ( 1példány)  2010. 01. 01-2010. 12. 31., 26.820.- Ft

 

 

 

Egyedi sajtótermék vásárlások:

- HVG Adó különszám: (2 alkalommal 5 példány) 19.350,- Ft

- HVG TB különszám: 3.790,- Ft

- Nemzeti Sport: 135,- Ft

 

 

 

 

2011.

 

Előfizetés:

- Munkajog szakmai folyóirat: 2010. 12. 26-2011. 12. 25.,  27.710,- Ft

- Iskolaszolga: XXII. évfolyam, 2011-2012. év, 12.000,- Ft

- Iskolai Jogfutár: 2011. 04. 01-2012. 03. 31., 18.985,- Ft

- Köznevelés: 2011. 02. 01-2012. 01. 31., 12.100,- Ft

- Élet és Irodalom: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 15.600,- Ft

- Adó: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 23.100,- Ft

- Új Pedagógiai Szemle: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 7.200,- Ft

 

- Füles: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 56.700,-Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4. Őszikék Idősek Klubja

5. Mátyás Klub

6. Reménysugár Idősek Klubja

7. Ezüstfenyő Gondozóház

 

- Magyar Narancs: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 16.800,- Ft

- 168 Óra: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 14.820,- Ft

- HVG: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 15.840,- Ft

 

-  33+1 Vicc: 2011. 01. 01-2012. 12. 31., 15.600,- Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4. Mátyás Klub

5. Reménysugár Idősek Klubja

6. Ezüstfenyő Gondozóház

 

- Ügyes: Őszikék Idősek Klubja részére 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 
4.400,- Ft

- CHIP Magazin: 2011. 03. 01-2012. 02. 29., 14.400,- Ft

- Magyar Demokrata: 2011. 01. 01-2011. 12. 31. 18.720,- Ft

- BORS: 2011. 01. 01-2011. 12. 31. 28.920,- Ft

 

- Magyar Nemzet 364.420,- Ft

1. Losonci téri Általános Iskola (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

2. Lakatos M. ÁMK (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

3. Deák Diák Általános Iskola (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

4. JEGYMK és Általános Iskola (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

5. Práter Általános Iskola (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

6. Németh László Általános Iskola (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

7. Molnár F. Általános Iskola (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

8. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

9. Őszirózsa Gondozó Szolgálat (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

10. Katica Bölcsőde és Óvoda (1 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

11. Őszikék Idősek Klubja (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

12. Ezüstfenyő Gondozóház (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

13. Mátyás Klub (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

14. Napraforgó Idősek Klubja (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

15. Reménysugár Idősek Klubja (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

16. Víg Otthon Idősek Klubja (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

17. Ciklámen Idősek Klubja (2 példány) 2011. 08. 01-2011. 12. 31.

18. Polgármesteri Hivatal

- 2011. 01. 01-2011. 12. 31. (1 példány)

- 2011. 08. 01-2011. 12. 31. (1 példány)

 

- Magyar Hírlap 2011. 07. 01-2011. 12. 31., 422.600,- Ft

1. Losonci téri Általános Iskola (1 példány)

2. Lakatos M. ÁMK (1 példány)

3. Deák Diák Általános Iskola (1 példány)

4. JEGYMK és Általános Iskola (1 példány)

5. Práter Általános Iskola (1 példány)

6. Németh László Általános Iskola (1 példány)

7. Molnár F. Általános Iskola (1 példány)

8. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó (1 példány)

9. Őszirózsa Gondozó Szolgálat (1 példány)

10. Katica Bölcsőde és Óvoda (1 példány)

11. Őszikék Idősek Klubja (2 példány)

12. Ezüstfenyő Gondozóház (2 példány)

13. Mátyás Klub (2 példány)

14. Napraforgó Idősek Klubja (2 példány)

15. Reménysugár Idősek Klubja (2 példány)

16. Víg Otthon Idősek Klubja (2 példány)

17. Ciklámen Idősek Klubja (2 példány)

18. Polgármesteri Hivatal (1 példány)

 

- Népszabadság: Polgármesteri Hivatal (1 példány) 2011. 01. 01-2011. 12.
31. 37.860,- Ft

- Népszava: Polgármesteri Hivatal (1 példány) 2011. 01. 01-2011. 12. 31.
30.000,- Ft

- Blikk: 2011. 01. 01-2011. 12. 31., 30.120,- Ft

- Nemzeti Sport: 2011. 01. 01-2011. 12. 31. 41.820,- Ft

 

Egyedi sajtótermék vásárlások:

- HVG Adó különszám (3 példány) 13.170,- Ft

- HVG TB különszám 3.990,- Ft

 

 

 

 

 

2012.

 

Előfizetés:

- Élet és Irodalom: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 18.720,- Ft

- Új Pedagógiai Szemle: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 7.200,- Ft

- Adó: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 23.100,- Ft

- CHIP Magazin: 2012. 03. 01-2013. 02. 28., 16.740,- Ft

- Munkajog szakmai folyóirat: 2012. 02. 23-2013. 03., 15. 27.878,- Ft

- Jegyző és Közigazgatás: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 12.000,- Ft

- Heti Válasz: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 17.400,- Ft

- Magyar Demokrata: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 18.720,- Ft

 

- Magyar Nemzet: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., Polgármesteri Hivatal részére
31.920,- Ft

- Magyar Nemzet: 2012. 01. 01-2012. 02. 29. és 2012. 04. 01-2012. 12.
31.,  702.240,- Ft

1. Őszikék Idősek Klubja (2 példány)

2. Ezüstfenyő Gondozóház (2 példány)

3. Mátyás Klub (2 példány)

4. Napraforgó Idősek Klubja (2 példány)

5. Reménysugár Idősek Klubja (2 példány)

6. Víg Otthon Idősek Klubja (2 példány)

7. Ciklámen Idősek Klubja (2 példány)

8. Katica Bölcsőde és Óvoda (1 példány)

9. Őszirózsa Gondozószolgálat (1 példány)

10. Józsefvárosi Pedagógiai Szolgálat (1 példány)

11. Molnár Ferenc Általános Iskola (1 példány)

12. Németh László Általános Iskola (1 példány)

13. Práter Általános Iskola (1 példány)

14. JEGYMK és Általános Iskola ( 1 példány)

15. Deák-Diák Általános Iskola (1 példány)

16. Losonci téri Általános Iskola (2 példány)

 

- Magyar Hírlap 2012. 01. 01- 2012. 12. 31., 809.940,- Ft

1. Őszikék Idősek Klubja (2 példány)

2. Ezüstfenyő Gondozóház (2 példány)

3. Mátyás Klub (2 példány)

4. Napraforgó Idősek Klubja (2 példány)

5. Reménysugár Idősek Klubja (2 példány)

6. Víg Otthon Idősek Klubja (2 példány)

7. Ciklámen Idősek Klubja (2 példány)

8. Katica Bölcsőde és Óvoda (1 példány)

9. Őszirózsa Gondozószolgálat (1 példány)

10. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó (1 példány)

11. Molnár Ferenc Általános Iskola (1 példány)

12. Németh László Általános Iskola (1 példány)

13. Práter Általános Iskola (1 példány)

14. JEGYMKÁI ( 1 példány)

15. Deák Diák Általános Iskola (1 példány)

16. Lakatos Menyhért ÁMK és Általános Iskola (1 példány)

17. Losonczi téri Általános Iskola (1 példány)

18. Polgármesteri Hivatal (1 példány)

 

- Népszava: 2012. 01. 01-2012. 12. 31. 34.800,- Ft

- Népszabadság: 2012. 01. 01-2012. 12. 31. 39.600,- Ft

- BORS: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 31.920,- Ft

- HVG 2012. 01. 01-2012. 12. 31. 17.400,- Ft

- Blikk: 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 33.120,- Ft

- Nemzeti Sport: 2012. 01. 01-2012. 12. 31. 45.240,- Ft

- Magyar Narancs: 2012. 01. 01-2012. 12. 31. 17.820,- Ft

- 168 Óra: 2012. 01. 01-2012. 12. 31. 14.820,- Ft

- Ügyes: Őszikék Idősek Klubja részére 2012. 01. 01-2012. 12. 31.,
4.400,- Ft

 

- Füles: 2012. 01. 01-2012. 09. 30., 31.711,- Ft

1. Ciklámen Idősek Klubja

2. Napraforgó Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4. Őszikék Idősek Klubja

5. Mátyás Klub, Reménysugár Idősek Klubja

6. Ezüstfenyő Gondozóház

 

- 33+1 Vicc 2012. 01. 01-2012. 12. 31., 15.600,- Ft

1. Napraforgó Idősek Klubja

2. Ciklámen Idősek Klubja

3. Víg Otthon Idősek Klubja

4. Mátyás Klub

5. Reménysugár Idősek Klubja

6. Ezüstfenyő Gondozóház

 

Egyedi sajtótermék vásárlások:

- HVG Adó különszám: 4.390,- Ft

- HVG TB különszám: 4.490,- Ft

- Adókódex: 2.980,- Ft

- Magyar Narancs: (2 alkalommal 1-1 példány) 990,- Ft

- Magyar Nemzet: 295,- Ft

 

 

 

Tisztelettel:

 

Mezeiné dr. Ludvai Erzsébet

jogtanácsos

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Mentsen meg egy fát! Csak akkor nyomtassa ki ezt a levelet, ha feltétlenül
szükséges!

Tisztelt dr. Ludvai Erzsébet!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin