Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen megküldeni részemre az alábbi szerkesztőségekkel és kiadókkal mint alperesekkel szemben 2023. január 1. és 2023. december 31., valamint 2024. január 1. és 2024. május 31. között indult végrehajtási eljárások számát a

a) sajtó-helyreigazítás
b) személyiségi jogi

perekben született jogerős ítéletek önkéntes teljesítésének elmaradása miatt.

Kérem, hogy amennyiben rendelkezésre áll, küldjék meg a nevezett időszakos bontásban (2023, 2024. január-május) során az érintett végrehajtási eljárásokban nem jogerősen és jogerősen kiszabott bírságok számát is.

Amennyiben nem rendelkeznek adattal a pertípus szerinti végrehajtásokról, akkor adatigénylésem a nevezett időszakos bontásban bármilyen tárgyú ítélet nemteljesítése miatt indult végrehajtási eljárásokra vonatkozik azzal, hogy szerkesztőség eleve csak sajtóperben lehet alperes, tehát szerkesztőségek esetében a végrehajtások száma csak a sajtóperben hozott ítéletekkel lehet kapcsolatos.

Szerkesztőségek:

- Origo.hu
- Magyarnemzet napilap
- Magyarnemzet.hu
- Metropol napilap
- Metropol.hu
- Pestisracok.hu
- Atlatszo.hu
- Hvg.hu
- HVG Hetilap
- Telex.hu
- Hír TV Online
- 444.hu
- 24.hu
- RTL KLUB szerkesztősége

Kiadók:

- Hír Tv Műsorszolgáltató és Hirdetésszervező Zrt.
- Mediaworks Zrt.
- TV2 Média Csoport Zrt.
- Atlatszo.hu Nonprofit Kft.
- Insider Media Kft.
- Magyar Jeti Zrt.
- Van Másik Zrt.
- Central Médiacsoport Zrt.
- Magyar RTL Televízió Zrt

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2024. május 31.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Fővárosi Törvényszék Elnöksége,

1 Melléklet