Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi sajtótermékek szerkesztőségeivel mint alperesekkel szemben 2017. január 1. és 2017. december 31. között
a) sajtó-helyreigazítás
b) személyiségi jogi per
tárgyában érkezett keresetek számát és szerkesztőségek szerinti bontásban azt, hogy ezen keresetek közül a t. Törvényszék ítéletében részben vagy egészben mennyinek adott helyt.

1. ripost.hu szerkesztősége
2. lokal.hu szerkesztősége
3. pestisracok.hu szerkesztősége
4. magyaridok.hu szerkesztősége
5. Magyar Idők napilap szerkesztősége
6. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
7. origo.hu szerkesztősége
8. 888.hu szerkesztősége
9. Lokál napilap szerkesztősége
10. TV2 szerkesztősége (TV2 Médiacsoport Kft.)
11. Index.hu szerkesztősége
12. 444.hu szerkesztősége
13. RTL Klub szerkesztősége (M-RTL Zrt.)
14. Magyar Nemzet szerkesztősége
15. atlatszo.hu szerkesztősége

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

Fővárosi Törvényszék

2 Melléklet

This is the mail system at host smtp.kimittud.org.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<[email address]>: host mail.birosag.hu[84.206.8.134] said: 554
Recipient address refused. (in reply to RCPT TO command)

Ismét elküldtük a kérést a Fővárosi Törvényszék címre, új kapcsolattartási cím használatával.

Csekő Melinda, Fővárosi Törvényszék

Tisztelt Erdélyi Katalin!
 
Ezúton tájékoztatom, hogy alábbi megkeresését hivatalból továbbítottam a
közérdekű adatok kiadására irányuló kérésekkel foglalkozó elnöki bíró
számára.
 
Tisztelettel:
 
Csekő Melinda
mb. osztályvezető
Sajtóosztály
Fővárosi Törvényszék
 

>>> Erdélyi Katalin <[FOI #10501 email]> 2018.02.27.
12:34 >>>
Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése
alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre az alábbi
sajtótermékek szerkesztőségeivel mint alperesekkel szemben 2017. január 1.
és 2017. december 31. között
a) sajtó-helyreigazítás
b) személyiségi jogi per
tárgyában érkezett keresetek számát és szerkesztőségek szerinti bontásban
azt, hogy ezen keresetek közül a t. Törvényszék ítéletében részben vagy
egészben mennyinek adott helyt.

1. ripost.hu szerkesztősége
2. lokal.hu szerkesztősége
3. pestisracok.hu szerkesztősége
4. magyaridok.hu szerkesztősége
5. Magyar Idők napilap szerkesztősége
6. Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.
7. origo.hu szerkesztősége
8. 888.hu szerkesztősége
9. Lokál napilap szerkesztősége
10. TV2 szerkesztősége (TV2 Médiacsoport Kft.)
11. Index.hu szerkesztősége
12. 444.hu szerkesztősége
13. RTL Klub szerkesztősége (M-RTL Zrt.)
14. Magyar Nemzet szerkesztősége
15. atlatszo.hu szerkesztősége

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az
egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó
e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megkldeni, akkor
kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem
teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az
adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének
ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével
jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével
összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni.
Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a
kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az
esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát,
dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés
teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét
tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az
adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából
következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján
nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és
elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH
állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság
ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2018. február 20.

Üdvözlettel:

Erdélyi Katalin

-------------------------------------------------------------------

Ezt a közérdekűadat-igénylést a KiMitTud weboldalon keresztül küldték el.
Az adatigénylésre a választ, illetve bármilyen kapcsolódó visszajelzést,
kérjük, erre az e-mail címre küldje meg:
[FOI #10501 email]

Ha a(z) Fővárosi Törvényszék nem a(z) [Fővárosi Törvényszék request email] címen
fogadja a részére benyújtott Közérdekűadat-igényléseket, kérjük, írja ezt
meg nekünk:
[1]http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact

Jognyilatkozat: Ezt az üzenetet és az ön válaszát is közzétesszük a
KiMitTud weboldalon. További információkat a KiMitTud szolgáltatás
segítségével kezdeményezett közérdekűadat-igénylésről itt olvashat:
[2]http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Amennyiben megkeresésekre válaszoló munkatársként hasznosnak találta ezt a
szolgáltatást, kérje meg szervezete webmesterét, hogy helyezzen el a
honlapunkra (kimittud.atlatszo.hu) mutató hivatkozást az önök közérdekű
adatokat tartalmazó weboldalán!

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://kimittud.atlatszo.hu/help/contact
2. http://kimittud.atlatszo.hu/help/about

Benedek Judit dr., Fővárosi Törvényszék

1 Melléklet

Tisztelt dr. Benedek Judit dr., tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Köszönöm a választ, azonban a mellékletet nem tudom elolvasni, ezért kérem, szíveskedjenek valamilyen más formátumban (docx, pdf) ismételten elküldeni.

Köszönettel és üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

Benedek Judit dr., Fővárosi Törvényszék

1 Melléklet

>>> Erdélyi Katalin <[FOI #10501 email]> 2018. 03.
07. 9:19 >>>
Tisztelt dr. Benedek Judit dr., tisztelt Fővárosi Törvényszék!
Köszönöm a választ, azonban a mellékletet nem tudom elolvasni, ezért
kérem, szíveskedjenek valamilyen más formátumban (docx, pdf) ismételten
elküldeni.
Köszönettel és üdvözlettel:
Erdélyi Katalin

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Fővárosi Törvényszék!

Köszönöm szépen a választ.

Üdvözlettel:
Erdélyi Katalin