RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 listák

Az igénylés részben sikeres volt.

Tisztelt Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

Az RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 projektben kiosztott, a nyertes által szállított élelmiszercsomagok pontos összetételét az alábbi közbeszerzések kapcsán Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77 alatt, valamint a Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/188, valamint a Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/54 és a Közbeszerzési Értesítő száma:2021/1. A korábbi adatigénylésem mindössze egy 2020-as dokumentumot kaptam.

Ezen túl kérem, hogy a Keretmegállapodás élelmiszersegély biztosítására-RSZTOP-4.1.1 keretmegállapodás szerződés 2. oldal 14. pont alapján a szerződés kötelező elemeként feltüntetett táblázatot is küldjék meg.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2021. február 3.

Üdvözlettel:

Segesvári Csaba

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

3 Attachments

Segesvári Csaba úr részére

 

 

Tisztelt Uram!

 

Czibik Norbert András főigazgató úr megbízásából mellékelten küldöm az
SZGYF-IKT-273-10/2021-es iktatószámú „Segesvári Csaba -
RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 szerződés mellékletének kikérése” tárgyú
levelünket.

 

Tisztelettel,

 

Schuller Barbara Erika

titkársági referens

[1]cid:[email protected]

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Főigazgatósági Titkárság

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

E-mail cím: [2][email address]

[3]www.szgyf.gov.hu

222-es szoba

 

[4]Kapcsolódó kép

--------------------------------------------------------------------------

idézett részek megjelenítése

Központ (SZGYF), Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

4 Attachments

Segesvári Csaba úr részére

 

 

Tisztelt Uram!

 

Czibik Norbert András főigazgató úr megbízásából mellékelten küldöm az
SZGYF-IKT-273-16/2021-es iktatószámú „Segesvári Csaba -
RSZTOP-4.1.1-16-2017-00001 projekttel kapcsolatos adatigénylése” tárgyú
levelünket és mellékletét.

 

Tisztelettel,

 

Schuller Barbara Erika

titkársági referens

[1]cid:[email protected]

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

Főigazgatósági Titkársági és Szervezetfejlesztési Főosztály

 

1132 Budapest, Visegrádi u. 49.

[2]www.szgyf.gov.hu

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.szgyf.gov.hu/