Római-parti árvíz védekezés 2013

Az igénylés sikeres volt.

Tisztelt Budapest Főváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

hol tart a tervezett Római-parti gátépítés.

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) bekezdése szerint adatigénylésem során a szkennelés költségén kívüli költségek megtéríttetésére nincs mód. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatok szkenneléséért költségtérítés megállapítására kerül sor. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot és a szkennelés költségét.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2013. október 21.

Üdvözlettel:

Gyetvai Viktória

Kertész Péter, Budapest Főváros Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal

2 Attachments

  • Attachment

    Picture Device Independent Bitmap 1.jpg

    11 Download

  • Attachment

    Picture Device Independent Bitmap 2.jpg

    11 Download

Tisztelt Gyetvai Viktória!
 
Az alábbiakban küldöm a Kommunikációs Igazgatóság válaszát.
 
üdvözlettel:
Kertész Péter
sajtóreferens
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala
Kommunikációs Igazgatóság
1052 Budapest Városház u. 9.-11.
telefon: +36 1 999-8178; fax: +36 1 317-1824
mobil: +36 0630-944-6966
 
 
        FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL  KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓSÁG
 
 
A Római-parti árvízvédelmi mű beruházásával kapcsolatban jelenleg a
környezeti hatásvizsgálati eljárás van folyamatban. Az eljáró hatóság a
[1]Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség („Hatóság”).
 
A júniusi dunai árhullám szintje a Vigadó téri vízmércén mérve 37 cm-el
haladta meg a folyók mértékadó árvízszintjéről szóló 11/2010. (IV.28.)
KvVM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszintet (M.B.f. 103,51),
amely vízszintre a védműveinket terveznünk kell. Az árhullám levonulásának
sajátossága volt, hogy az észak-budapesti szakaszon még további 20-30
cm-es vízszintnövekedést okozott a Vigadó téri vízmércén mért adatokhoz
képest. Ezen okból kifolyólag nyilvánvalóvá vált, hogy az addig
meghatározott és a tervezés alapját képező magasság már nem nyújtana
megfelelő védelmet hasonló mértékű árvíz esetén, ezért a pusztító
árvízkárok megelőzése érdekében a mobilfal tervezett magasságának
módosítása vált szükségessé. További tervmódosítást eredményezett, hogy
BME és az MTA szakvéleménye alapján környezetvédelmi okokból
agyagfeltöltés helyett kavicsfeltöltést alkalmaztunk és a nyomvonalat
favédelmi okokból módosítottuk. A korábbi tervek alapján elindított
engedélyezési eljárás felfüggesztésre került, míg a mobil védmű
magasságára vonatkozó műszaki módosítások el nem készültek.
 
Az engedélyezési eljárás 2013. augusztus 27-én a Környezeti
hatásvizsgálathoz szükséges módosított tervek beadásával folytatódott. A
módosított tervek alapján 2013. október 14-én a Hatóság közmeghallgatást
tartott. A Hatóság az engedélyeket a nyilvánossági szabályzatában
foglaltak szerint közzé tette, a dokumentumok a Hatóság honlapján bárki
számára hozzáférhetőek, illetve a   beruházással kapcsolatos aktuális
információk, tervdokumentációk, tanulmányok, a Budapest portálon a
[2]http://budapest.hu/Lapok/R%C3%B3mai-part...
linkre kattintva elérhetőek.
 
Főpolgármesteri Hivatal
Kommunikációs Igazgatóság
 
 

References

Visible links
1. http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/
2. http://budapest.hu/Lapok/R%C3%B3mai-part...