Roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása Norvág Alap támogatásával

Tisztelt Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 28. § (1) bekezdése alapján a következő adatigénylést terjesztem elő.

Kérem, szíveskedjen elektronikus másolatban megküldeni részemre

1,Kérem szíves közlésüket,hogy a roma közösségekben dolgozó védőnők munkafeltételeinek javítása című 12 hónapos projekt a Norvég Alap támogatásával összesen 794.648.900 Ft ráfordításából milyen típusú laptopokat vásároltak.Mennyibe került a gépek darabja.Ill melyik megyébe milyen arányban lettek a megvásárolt laptopok szétosztva?Valamint a megvásárolt laptopokhoz kaptak-e használati utasítást,telepíthető programot.

2, A Contact Centert kialakítása mekkora összeget tett ki,és melyik cég alakította ki.
Volt-e pályázat kiírva a Contact Center kialakítására?Ha nem miért nem?

3, Az eddig hiányzó oktatási anyagok elkészítése mekkora összeget tett ki.Ki készítette el?Volt-e pályázat kiírva az oktatási anyag elkészítésére?Ha nem miért nem?

4 Az oktatási anyag elkészítésének koncepciója mentén elkészített kisfilmnek mekkora volt a költsége.

5,A film elkészítéséhez nyújtott segítségnél a Mészáros család tagjainak pontos megnevezése.

6,A szakmai személyiségfejlesztés és a stresszterhelés csökkentése érdekében mentálhigiénés támogatást biztosítottak a védőnőknek a szupervíziós projektelem keretében.Ez pontosan mit takar,és mennyibe kerül.

7,A pályaelhagyásban leginkább érintett három kiemelt megyében – Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg – csoportos szupervízió, esetmegbeszélő csoport, tréning, coaching és egyéni szupervízió tanácsadási formákon történő részvételi lehetőség nyílt valamennyi védőnő számára. Ezt ki/kik tartják,és mikor?Mennyi összeget fordítottak erre?

8,Kérem tételesen sorolja fel,hogy a heves megyei azon belül is a gyöngyösi védőnők milyen stresszhelyzet miatt igénylik az esetmegbeszélős csoportokat.

9,Hogy tudják "védő" tevékenységüket a kormánytól való függésükkel és a kormány által támadott civil szervezetektől kapott, Norvég alaptámogatással összeegyeztetni?

Az Infotv. 30. § (2) bekezdése szerint kérem, hogy a másolatokat és az egyéb igényelt adatokat elektronikus úton szíveskedjen részemre a feladó e-mail címére megküldeni.
Ha az igényelt adatokat bármely okból nem lehet e-mailben megküldeni, akkor kérem, hogy azokat a kimittud.atlatszo.hu weboldalon töltse fel.

Az Infotv. 29. § (3) és (5) bekezdése alapján adatigénylésem teljesítéséért költségtérítés kizárólag akkor állapítható meg, ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár. Ilyen esetben az adatkezelő jogosult az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költségét költségtérítésként meghatározni. Kérem, hogy előzetesen elektronikus úton tájékoztasson arról, amennyiben a kért iratmásolatokra tekintettel költségtérítést állapítana meg. Ebben az esetben kérem, hogy a tájékoztatásban mellékeljen dokumentumlistát, dokumentumonként tüntesse fel az oldalszámot, az adatigénylés teljesítésével kapcsolatos munkaerő-ráfordítás mértékét és annak óradíját.

Kérem, hogy abban az esetben, ha az igényelt adatoknak csak egy részét tekinti megismerhetőnek, az Infotv. 30. § (1) bekezdése alapján azokat az adatigénylés részbeni megtagadásával együtt küldje meg számomra.

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2015/4710/2/V. számú állásfoglalásából következően a jelen adatigénylés az Infotv. 29. § (1b) bekezdése alapján nem tagadható meg, mivel tartalmazza az adatigénylő nevét és elérhetőségét. Ezen túlmenő adatok megadását az adatkezelő NAIH állásfoglalás szerint nem kérheti, továbbá nem jogosult a személyazonosság ellenőrzésére sem.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

Kelt: 2017. május 3.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Közadat (EMMI),

1 Attachment

kizárólag elektronikus úton kézbesítve
28745-1/2017/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése

Tisztelt Közadat (EMMI)!

Több érintett szervnél is kértem az adatokat.Megdöbbenve tapasztalom,hogy sem az ÁNTSZ,sem a MAVE,sem az EMMI nem tud 800 millió forint támogatás sorsáról.Kérem jelezzék számomra,hogy mégis kinél lehet megkérni ennek a 800 millió forint Norvég alap támogatásnak a tényleges elszámolását.

Üdvözlettel:

Kiss Andrea

Közadat (EMMI),

1 Attachment

kizárólag elektronikus úton kézbesítve
28745-3/2017/JEÜEGYH

Tisztelt Címzett!

Közérdekű adatigénylésére mellékelten megküldöm az EMMI válaszát.

Üdvözlettel:
EMMI belső adatvédelmi felelős

idézett részek megjelenítése